ul. Siennicka 40, 04-393 Warszawa

WYBIÓRCZOŚĆ POKARMOWA U DZIECI

Wykład dla rodziców online na platformie TEAMS.

Termin spotkania:
3.06.2023 r. (sobota)
godz. 16:00 - 18:00

Prowadzący:
mgr Anna Błaszczyk - Sadowska - neurologopeda

Zapisy bezpośrednio u prowadzącego, adres mailowy: a.blaszczyk@eduwarszawa.pl


 

Rodzic i nauczyciel jako pierwszoplanowa osoba udzielająca dzieciom i młodzieży wsparcia w sytuacjach problemów z zachowaniem, kontrolą własnych emocji oraz higieną cyfrową.         

Terminy spotkań:
20.05.2023 r. (sobota)
03.06.2023 r. (sobota)
23.09.2023 r. (sobota)
07.10.2023 r. (sobota)

Prowadzący:
Małgorzata Drozd - pedagog, mediator, coach

Zgłoszenia prosimy przesyłać pod adres: ppp16@eduwarszawa.pl
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA      


                     

DOMOWE SPOSOBY NA LĘK U DZIECI I MŁODZIEŻY

Wykład dla rodziców online na platformie TEAMS.

Termin spotkania:
23.05.2023 r. (sobota)
godz. 17:00 - 19:00

Prowadzący:
mgr Paweł Błoński - psycholog

Zapisy bezpośrednio u prowadzącego, adres mailowy: PBlonski@eduwarszawa.pl
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

 

WARSZTATY AKTYWNEGO SŁUCHANIA I UDZIELANIA WSPARCIA EMOCJONALNEGO DZIECIOM I NASTOLATKOM

 

Wykład dla rodziców online na platformie TEAMS.

                  
Termin spotkania:
27.05.2023 r. (sobota) godz.09:00 - 13:00

Prowadzący:
mgr Paweł Błoński

Zgłoszenia prosimy przesyłać pod adres: PBlonski@eduwarszawa.pl
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA      


                     

JAK STYMULOWAĆ ROZWÓJ MOWY I KOMUNIKACJI U DZECI

Wykład dla rodziców online na platformie TEAMS.

Termin spotkania:
13.05.2023 r. (sobota)
godz. 16:00 - 19:00

Prowadzący:
mgr Anna Błaszczyk - Sadowska

Zapisy bezpośrednio u prowadzącego, adres mailowy: a.blaszczyk@eduwarszawa.pl
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA


 

moczenie nocne

DOMOWE SPOSOBY NA WPIERANIU W CODZIENNYM FUNKCJONOWANIUDZIECKA ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI

 

Wykład dla rodziców online na platformie TEAMS.

                  
Terminy spotkań:
9.05.2023 r. (wtorek) godz.17:00 - 19:00

Prowadzący:
mgr Paweł Błoński

Zgłoszenia prosimy przesyłać pod adres: PBlonski@eduwarszawa.pl
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA                           

DOMOWE SPOSOBY NA... MOCZENIE NOCNE

Moczenie nocne jest chorobą rozpoznawaną od 5 roku życia, która ma negatywny wpływ na dobrostan psychiczny dziecka. Leczenie w większości przypadków jest bardzo skuteczne, dlatego nie należy zwlekać z wizytą u lekarza pediatry licząc na to, że „samo przejdzie”. 
Zapraszam rodziców zainteresowanych tą problematyką na wykład, podczas którego przedstawię metody leczenia na wszystkich poziomach interwencji.  Otrzymają Państwo konkretny plan działań
 w ramach interwencji „pierwszego rzutu”.
Wykład jest skierowany przede wszystkim do rodziców, którzy:

 • dopiero zaczynają poznawać temat moczenia nocnego/są na początku diagnozy medycznej;
 • mają dziecko w młodszym wieku niż 5 lat, ale chcą wiedzieć więcej o tej problematyce na przyszłość;
 • nie korzystają z terapii specjalistycznych – behawioralnej i farmakologicznej.

Termin spotkania:
27.04.2022 r. (czwartek)
godz. 17:00-19:00

Prowadzący:
Paweł Błoński

Zapisy bezpośrednio u prowadzącego, adres mailowy: PBlonski@eduwarszawa.pl
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

moczenie nocne

WYBIÓRCZE JEDZENIE

Warsztaty przeznaczone dla rodziców dzieci z wybiórczością pokarmową.

Zapraszamy na: spotkania, warsztaty, wykłady zajmujące się praktyczną stroną radzenia sobie z problememwybiórczego jedzenia u dziecka.

                  
Terminy spotkań:
czwartki (raz w miesiącu)
poczatek 27.10.2022 r.

Prowadzący:
Mariusz Antonowicz

Zgłoszenia prosimy przesyłać pod adres: poradnia16@ppp16.waw.pl lub telefonicznie: 22-610-21-32
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA                           

DOMOWE SPOSOBY NA... POPRAWĘ SNU U DZIECI I MŁODZIEŻY

Spotkanie dla rodziców dzieci w każdym wieku.

Zapraszamy wszystkich chętnych rodziców dzieci i młodzieży (od urodzenia do końca szkoły ponadpodstawowej), którzy chcą się dowiedzieć jak pomóc swoim dzieciom w problemach ze snem. Podczas spotkania zostaną poruszone takie tematy, jak:

 • rola i funkcje snu;
 • liczba godzin niezbędnego snu na poszczególnych etapach rozwojowych;
 • zaburzenia snu (m.in. trudności z zasypianiem, lunatykowanie) i zaburzenia współwystępujące (m.in. moczenie nocne);
 • podstawowe metody pomocy dla dzieci z problemami ze snem (zasady higieny snu);
 • miejsca, gdzie rodzic może uzyskać pomoc.

Termin spotkania:
27.10.2022 r. (czwartek)
godz. 17:00-19:00

Prowadzący:
Paweł Błoński

Zapisy bezpośrednio u prowadzącego, adres mailowy: pawel.blonski@ppp16.waw.pl do 10.10.2022
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

DOMOWE SPOSOBY NA... TRUDNE ZACHOWANIA U DZIECI

Spotkanie dla rodziców dzieci w każdym wieku.

Zapraszamy wszystkich chętnych rodziców, których dzieci przejawiają zachowania "trudne", tzn.:

 • nie słuchają się (nie chcą sprzątać, odrabiać lekcji itp.) lub buntują się przeciwko domowym zasadom;
 • mają częste wybuchy złości;
 • nie przestrzegają zasad szkolnych.


Podczas spotkania poznamy podstawowe sposoby na pracę z dzieckiem w domu, aby
"wszystkim żyło się trochę lepiej". Wykład będzie również pomocny dla rodziców dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi - zaburzenia
ze spektrum autyzmu, czy ADHD.

Termin spotkania:
20.10.2022 r. (czwartek)
godz. 17:00-19:00

Prowadzący:
Maria Kwiatkowska
Paweł Błoński

Zapisy bezpośrednio u prowadzącego, adres mailowy: pawel.blonski@ppp16.waw.pl do 10.10.2022
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

  

DOMOWE ZABAWY LOGOPEDYCZNE

Warsztaty dla rodziców dzieci do 3. roku życia.

Rodziców najmłodszych dzieci zapraszamy na spotkanie, podczas którego dowiecie się Państwo więcej na temat etapów rozwoju mowy, poznacie zabawy stymulujących rozwój mowy, dowiecie się kiedy dziecko powinno udać się do logopedy.

Termin:
19 listopad 2022 (sobota)  10.00 – 12.00

Prowadzące: mgr Beata Moskała, mgr Joanna Skowrońska

Zgłoszenia prosimy przesyłać pod adres: poradnia16@ppp16.waw.pl lub telefonicznie: 22-610-21-32

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA    

 

DOMOWE SPOSOBY NA PROBLEMY Z CZYTANIEM I PISANIEM U DZIECI (DYSLEKSJA ROZWOJOWA)

Wykład dla rodziców dzieci od rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego (tzw. "zerówka") do ukończenia 4 klasy szkoły podstawowej.

Zapraszamy wszystkich chętnych rodziców dzieci od "zerówki" do ukończenia 4 klasy szkoły podstawowej na wykład poświęcony trudnościom w nauce czytania i pisania. Podczas spotkania porozmawiamy o tym skąd biorą się problemy w tym zakresie oraz w jaki sposób można niwelować ich skutki na wczesnych etapach edukacyjnych pracując z dzieckiem w domu. Szczegółowo zostanie omówione zagadnienie dysleksji rozwojowej.

Termin:
03.11.2022 (czwartek), w godzinach 17:00-19:00, 

Prowadzący:
mgr Paweł Błoński

Zapisy mailowo: pawel.blonski@ppp16.waw.pl LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

 

DOMOWE SPOSOBY NA... LĘK U DZIECI 

Wykład dla rodziców.

Uczestnicy wykładu dowiedzą się
 • czym jest lęk u dzieci, jakie są jego przyczyny i czym się charakteryzuje,
 • w jaki sposób rodzice mogą wspierać dzieci w budowaniu poczucia własnej wartości i sprawczości,
 • jakie metody i strategie terapeutyczne uznawane są za najbardziej skuteczne w pracy nad lękiem u dzieci.
Termin:
10 listopada 2022, godz. 17:00

Prowadzący:

mgr Maria Kwiatkowska, psycholog
Paweł Błoński, psycholog,

Zgłoszenia do 27 października 2022 pod adresem mailowym: 
pawel.blonski@ppp16.waw.pl
 

DZIECKO W KRYZYSIE

Szkolenie dla rodziców.

Zapraszamy zainteresowanych rodziców na szkolenie dotyczące podstaw interwencji kryzysowej obejmujące następujące zagadnienia tematyczne:

 • Psychologiczne podstawy kryzysu.
 • Czym jest trauma oraz kryzys?
 • Jak rozpoznać dziecko w kryzysie?
 • Jak reagować w sytuacji kryzysowej (myśli samobójcze, próby samobójcze, samookaleczenia)?
 • Jak rozmawiać z dzieckiem w kryzysie?
 • Kiedy i gdzie szukać pomocy?
 • Analiza, omówienie i konsultacja przypadków zgłoszonych przez uczestników szkolenia.

Termin:
15 listopada 2022 (wtorek)
godz. 16:00-18:00

Prowadząca:
mgr Anna Pliszka

Zgłoszenia prosimy przesyłać pod adres: anna.pliszka@ppp16.waw.pl lub telefonicznie: 22-610-21-32 do 4.11.2022
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

 

JAK MÓWIĆ, ABY DZIECI SŁUCHAŁY, JAK SŁUCHAĆ, ABY DZIECI MÓWIŁY

Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców dzieci szkolnych.

Warsztaty umiejętności wychowawczych to grupowe zajęcia dla rodziców pragnących rozwijać i doskonalić swoje kompetencje wychowawcze, a przy tym budować pozytywne relacje z dziećmi, które będą procentować zarówno w codziennym życiu, jak i w przyszłości.

To cykl kameralnych 10 spotkań, podczas których dowiesz się i doświadczysz:

 • jak stawiać granice co robić zamiast karania
 • jak wspierać dziecko, by radziło sobie z emocjami
 • jak słuchać i zachęcać do współpracy
 • jak rozwiązywać konflikty, by nikogo nie ranić
 • jak rozwijać samodzielność dziecka
 • jak pomóc dziecku być sobą.

Termin:
10 spotkań po 3 godziny (od listopada 2022 r.), czwartki godz. 16-19. 

Prowadzące:
Sylwia Anglart, Anna Koszarna-Grela

Zgłoszenia prosimy przesyłać pod adres: poradnia16@ppp16.waw.pl lub telefonicznie: 22-610-21-32

 

ŻAŁOBA. JAK ROZMAWIAĆ Z DZIEĆMI O ŚMIERCI?

Spotkanie dla rodziców.

Spotkanie będzie poruszało tematy związane z:
- rozumieniem śmierci na różnych etapach rozwoju dziecka,
- specyfiką procesu żałoby u dzieci,
- prowadzeniem rozmowy na temat śmierci.

Termin:
22.11.2022 r. (wtorek), godz. 17:00-19:00
Prowadząca:
mgr Magdalena Krakowian-Rząca

Zgłoszenia prosimy przesyłać pod adres: poradnia16@ppp16.waw.pl lub telefonicznie: 22-610-21-32
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

 

GOTOWOŚĆ SZKOLNA SZEŚCIOLATKÓW

Wykład dla rodziców.

Uczestnicy wykładu dowiedzą się:

 • czym jest dojrzałość szkolna i jakie są jej konteksty (poznawczy, społeczny,  emocjonalny),
 • co wskazuje na potrzebę przeprowadzenia badania gotowości szkolnej dziecka,
 • na czym polega diagnoza gotowości szkolnej,
 • kiedy wskazane jest odroczenie obowiązku szkolnego.

Termin:
 17 stycznia 2023, godz. 17:00

Prowadząca:
mgr Maria Kwiatkowska

Zgłoszenia mailowo do 3 stycznia 2023 na adres: MaKwiatkowska@eduwarszawa.pl

 

COACHING RODZICIELSKI

Zapraszamy rodziców dzieci i młodzieży do indywidualnej pracy nad zmianą w zakresie postawy rodzicielskiej. Praca nad postawą będzie się odbywała podczas sesji indywidualnych z coachem. Podczas sesji praca będzie się koncentrowała na stawianiu celów wychowawczych rodziców. Sesje odbywają się raz w miesiącu.

Prowadząca:
Małgorzata Drozd
pedagog, mediator, superwizor, job coach

Zapisy:
bezpośrednio u prowadzącej, mailowo:
malgorzata.drozd@ppp16.home.pl
lub telefonicznie: 22-610-21-32

 

MEDIACJE RODZINNE

Zapraszamy rodziców do udziału w mediacji w przypadku zaistnienia konfliktu w rodzinie, ustalenia planu wychowawczego, opieki nad dziećmi, znalezienia wspólnego rozwiązania w kwestiach spornych itp.

Mediacje są formą wsparcia w rozwiązywaniu konfliktów, których nie udało się rozwiązać własnymi sposobami postępowania. Mediacja jest oparta na dobrowolności, poufności, akceptowalności procesu jak i osoby mediatora oraz bezstronności i neutralności mediatora.

Prowadząca:
Małgorzata Drozd
pedagog, mediator, superwizor, job coach

Zapisy:
bezpośrednio u prowadzącej, mailowo:
malgorzata.drozd@ppp16.home.pl
lub telefonicznie: 22-610-21-32Mediacje prowadzone w Poradni nie mają charakteru mediacji sądowych.

 

ADHD I CO DALEJ?

Warsztaty dla   rodziców dzieci nadpobudliwych psychoruchowo i nie tylko (w wieku 6-12lat)

Zapraszamy na cykl 10-ciu dwugodzinnych zajęć, podczas których będą omawiane poniższe problemy oraz jak sobie z nimi radzić: duża potrzeba ruchu,  roztargnienie, trudności w koncentracji uwagi, kłopoty z planowaniem, zapominanie, wybuchy złości.

Terminy spotkań:
poniedziałki, godz. 17:00-19:00.
Rozpoczęcie zajęć 6.03.2023

Prowadzące:
 Agnieszka Cywińska, Anna Gutenberg-Piela


Zgłoszenia telefoniczne: (0-22) 610-21-32, lub e-mail: poradnia16@ppp16.waw.pl (Liczba miejsc ograniczona).
 

GOTOWOŚĆ SZKOLNA DZIECKA

Warsztaty dla rodziców dzieci w wieku 6  lat, kończących przedszkole.

W czasie zajęć odpowiemy sobie na pytania:

 • czym jest gotowość szkolna i o czym świadczy,
 • jakie sfery rozwoju mają wpływ na osiągnięcie dojrzałości szkolnej,
 • w jaki sposób rodzice mogą rozpoznać czy ich dziecko jest gotowe do rozpoczęcia nauki w szkole
 • w jaki sposób wspomagać osiągnięcie dojrzałości szkolnej
 • w jaki sposób rodzice mogą wesprzeć dziecko przed podjęciem nauki w szkole?

Termin:
12.01.2023 – czwartek, godz. 16.00-19.00

Prowadzące:
Sylwia Anglert, Anna Koszarna-Grela

Zgłoszenia telefoniczne: (0-22) 610-21-32, lub e-mail: poradnia16@ppp16.waw.pl (Liczba miejsc ograniczona).

  

STYMULACJA SENSORYCZNA W WARUNKACH DOMOWYCH

Warsztat dla rodziców dzieci z zaburzeniami sensorycznymi.

Jeśli chcesz zrozumieć potrzeby  sensoryczne swojego dziecka oraz zapoznać się z praktycznymi ćwiczeniami, zabawami i aktywnościami wspierającymi jego rozwój w warunkach domowych (w oparciu o metodę integracji sensorycznej) ten warsztat jest dla Ciebie. Przyjdź w swobodnym, wygodnym stroju.

Termin:
25.03.2023 r.  godz: 10-12.

Prowadzące:
Karolina Stablewska i Agnieszka Łaszczyk-Ziętara.


Zapisy:
mailowo:  
karolina.stablewska@ppp16.waw.pl lub  agnieszka.zietara@ppp16.waw.pl Liczba miejsc ograniczona.

 

IDĘ DO PIERWSZEJ KLASY

Jak poprzez zabawę kształtować gotowość dziecka do nauki pisania i czytania?
Warsztaty dla rodziców dzieci odbywających roczne przygotowanie przedszkolne.

Serdecznie zapraszamy na warsztaty, które pomogą Państwu tworzyć ciekawe zabawy przygotowujące dzieci do nauki czytania i pisania.
Podczas spotkania dowiedzą się Państwo, czym jest gotowość szkolna, a także poznają Państwo gry i zabawy rozwijające kluczowe umiejętności niezbędne w procesie nauki pisania i czytania.

Termin:
15.03.2023 r. (środa)
godz. 16:00-18:00

Prowadząca:
Beata Bogdańska

Zgłoszenia prosimy przesyłać pod adres: poradnia16@ppp16.waw.pl lub telefonicznie: 22-610-21-32 LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

ZABAWY OJCIEC-DZIECKO.

Logopedyczne figle-migle.

 Warsztaty dla rodziców i dzieci. 

Celem spotkania jest pokazanie rodzicom ciekawych pomysłów na ćwiczenia i zabawy logopedyczne, które wspomagają rozwój mowy małego dziecka (3-, 4- letniego) a także zachęcenie rodziców do wspólnego z dziećmi eksperymentowania.


Termin spotkania:
22 kwietnia 2023 (sobota)  10.00 – 12.00


Prowadzące:
mgr Beata Moskała, mgr Joanna Skowrońska

Zgłoszenia prosimy przesyłać pod adres: poradnia16@ppp16.waw.pl lub telefonicznie: 22-610-21-32 LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

 

JAK POMÓC DZIECKU UCZYĆ SIĘ SKUTECZNIE - O ZASADACH DZIAŁANIA PAMIĘCI

Warsztaty dla rodziców dzieci z klas I-III.

Serdecznie zapraszamy Państwa na wykład dotyczący skutecznego uczenia się. Podczas spotkania zapoznają się Państwo z podstawowymi zasadami działania pamięci, których znajomość pomoże Państwu wesprzeć dzieci w efektywnym i szybkim nabywaniu wiedzy.

Termin:

11.05.2023. godz. 16.00-18.00

Prowadząca:
Beata Bogdańska


Zgłoszenia prosimy przesyłać pod adres: poradnia16@ppp16.waw.pl lub telefonicznie: 22-610-21-32. Liczba miejsc ograniczona.
 

 

NIE PODCHODŹ, BO UGRYZIE

Czyli co robić, a czego nie, gdy dziecko boi się psów

Uczestnicy wykładu dowiedzą się:
 • w jaki sposób objawia się lęk przed psami,
 • jakie zachowania i komunikaty dorosłych potęgują lęk przed psami,
 • jak należy się zachowywać napotykając obcego czworonoga oraz jakie są prawidłowe reakcje w stosunku do psów w obecności dzieci,
 • w jaki sposób dogoterapia i kynoedukacja mogą stanowić pomocniczy aspekt w profilaktyce i leczeniu kynofobii u dzieci i młodzieży.
Termin:
16 maja 2023 (wtorek),  godz. 17:00

Prowadząca:

Maria Kwiatkowska

Zgłoszenia mailowo u prowadzącej  maria.kwiatkowska@ppp16.waw.pl do 25 kwietnia 2023 roku.
 
 
Wszelkie prawa zastrzeżone 2023 / Deklaracja dostępności / Polityka prywatności
25.04.2023 r. (wtorek) sekretariat Poradni będzie nieczynny. Poradnia będzie czynna i  umówione spotkania odbędą się, bez zmian.

 
Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.   akceptuje  polityka prywatności