ul. Siennicka 40, 04-393 Warszawa, (22) 610-21-32

Drodzy uczniowie klas ósmych!

Witam Was serdecznie na stronie naszej Poradni, cieszę się że tu zaglądacie!
W klasie siódmej i ósmej spotykaliście się z doradcą zawodowym na zajęciach grupowych w swojej szkole. Za Wami minimum 20 godzin poznawania siebie, planowania dalszej nauki i kariery. Z pewnością dowiedzieliście się wiele o swoich mocnych stronach, zainteresowaniach i talentach. Prawdopodobnie wykonaliście razem ze szkolnym doradcą zawodowym kilka testów dotyczących Waszych preferencji edukacyjnych i zawodowych – koniecznie przynieście je do mnie na spotkanie, żebym mogła Was lepiej poznać! Jeśli chcielibyście sami zrobić dodatkowe testy, polecam na przykład:

Kwestionariusz zainteresowań zawodowych (Psychologia.net.pl)
Test inteligencji wielorakiej.pdf (doradcy-wroclaw.pl)
Na pewno dużo już wiecie o systemie edukacji w Polsce, wiecie jakie są typy szkół ponadpodstawowych i jakie są atuty każdej z nich. Jeśli chcecie uporządkować sobie te informacje, polecam lekturę "Wybierz szkołę dla siebie"
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na terenie województwa mazowieckiego, na rok szkolny 2022/2023
https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/16251,Terminy-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajace.html


Warto przed ostatecznym stworzeniem listy wymarzonych szkół policzyć swoje punkty w kalkulatorze ósmoklasisty:
https://takzdam.pl/kalkulator-punktow/
Wszystkie szkoły znajdziecie w wyszukiwarce szkół ponadpodstawowych, na przykład na stronie:
https://wyszukiwarka.spw.edu.pl/
Koniecznie musicie znać harmonogram działań ósmoklasisty, tam znajdziecie wszystkie ważne dla Was terminy:
https://edukacja.warszawa.pl/sites/edukacja/files/rekrutacja/22275/attachments/harmonogram_dzialan_ucznia_szkoly_podstawowej.pdf


 

Jeśli zapoznałeś się ze wszystkimi powyższymi informacjami i nadal wahasz się nad wyborem typu szkoły lub profilu klasy, zapraszam na indywidualną rozmowę doradczą do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Rozmowy doradcze to spotkania z doradcą zawodowym, które mają na celu przeanalizowanie przebiegu Twojej kariery szkolnej, określenie zainteresowań i oczekiwań związanych z przyszłą szkołą i wymarzonym zawodem (jeśli taki masz), a także omówienie wymagań zdrowotnych.
W zależności od potrzeb ucznia, rozmowa z doradcą zawodowym obejmować może następujące zagadnienia: 

 • określanie zainteresowań i uzdolnień

 • określenie preferencji i predyspozycji zawodowych 

 • opracowanie indywidualnego planu działania 

 • wsparcie psychiczne i wzmocnienie pozytywnej motywacji

 • rozpoznanie własnych ograniczeń w odniesieniu do planów edukacyjno-zawodowych

 • porównanie własnych zasobów i preferencji z wymaganiami szkół ponadpodstawowych, a w konsekwencji rynku pracy

 • analiza oferty szkolnictwa ponadpodstawowego i wyższego pod kątem możliwości dalszego kształcenia, korzystając z dostępnych źródeł informacji

 • analiza kryteriów rekrutacyjnych do wybranych szkół w kontekście rozpoznanych własnych zasobów

Wybór kierunku dalszej edukacji to PROCES: rzadko zdarza się podjąć decyzję na pierwszym spotkaniu Nie odkładaj umówienia się z doradcą na ostatnią chwilę!
Pamiętaj!

W każdej szkole podstawowej pracuje osoba pełniąca obowiązki doradcy zawodowego! Możesz skorzystać z jej wsparcia i umówić się na rozmowę bezpośrednio w swojej szkole. Dodatkowo, od grudnia 2019r. 11 szkół podstawowych z terenu dzielnicy Praga Południe bierze udział w projekcie ,,Sięgnij po więcej”- rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy. Celem głównym projektu jest zapewnienie uczniom szkół  podstawowych możliwości korzystania z doradztwa indywidualnego na terenie szkoły. Odbędzie się to poprzez utworzenie Punktów Informacji i Kariery (PIK), wyposażonych  w sprzęt komputerowy,  pomoce i materiały dydaktyczne oraz fachową literaturę.
Numery szkół podstawowych biorących udział w projekcie: 60, 72, 120, 135, 143, 163, 168, 185, 246, 279, 397.


Przydatne linki:

"Wybierz szkołę dla siebie" - informator o warszawskich szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023 
https://edukacja.um.warszawa.pl/-/-wybierz-szkole-dla-siebie-informator-o-warszawskich-szkolach-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-2021-2022
Prezentacja dotycząca rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023 
https://edukacja.um.warszawa.pl/-/prezentacja-dotyczaca-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkoly-2022-2023 
Jak obliczyć punkty? 
https://edukacja.um.warszawa.pl/jak-policzyc-punkty 
Warto przejrzeć Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego:
https://www.ore.edu.pl/2020/12/informator-o-zawodach-szkolnictwa-branzowego/
lub filmy o zawodach szkolnictwa zawodowego:
https://www.perspektywy3d.pl/pobierz.html
oraz zajrzeć do Mapy Karier, gdzie można zastanowić się nad pracą w zawodach i branżach przyszłościowych:
https://mapakarier.org/paths
lub zagrać w ciekawą grę:
https://mapakarier.org/city
Wszystkie ważne informacje na temat rekrutacji i szkół ponadpodstawowych znajdziesz na stronie Biura Edukacji m.st. Warszawy: 
http://edukacja.warszawa.pl
Informacje na temat przeliczania ocen na punkty:
http://www.kuratorium.waw.pl
Informacje o prognozowanym zapotrzebowaniu na poszczególne zawody:
http://barometrzawodow.pl/
Informacje o szkołach, kształceniu zawodowym i ogólnym:
http://www.ore.edu.pl
Informacje o uczelniach, kierunki studiów :
http://www.uczelnie.info.pl
Informacje o zawodach, filmy zawodoznawcze:
http://www.ohpdlaszkoly.pl
Informacje o zawodach, rankingi szkół:
http://www.perspektywy.pl
Katalog zawodów , testy, uczelnie:
http://www.kluczdokariery.plOFERTA PORADNI W ZAKRESIE DORADZTWA ZAWODOWEGO:

 
 • diagnoza zainteresowań i predyspozycji uczniów klas VII – VIII szkół podstawowych, III gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
 • opieka dla uczniów z problemami zdrowotnymi, orzeczeniami, niepełnosprawnościami –zapraszamy do skorzystania z konsultacji, diagnozy pod kątem wyboru zawodu, szkoły i kierunku dalszej nauki odpowiedniego do stanu zdrowia
 • przekazywanie informacji o zawodach, możliwościach kształcenia, rynku pracy, dotyczących szkół, kryteriów naboru, różnych możliwościach zdobycia kwalifikacji, układanie ścieżek kariery – i na tej podstawie podjęcie decyzji o wyborze zawodu i dalszym kształceniu
 • współpraca z psychologami – diagnostami  w celu poszerzenia swej wiedzy o możliwościach intelektualnych i rozwojowych uczniów diagnozowanych w Poradni, którzy zgłaszają się po poradę zawodową
 • współpraca z logopedą, psychoterapeutą czy socjoterapeutą w celu wsparcia prawidłowego rozwoju uczniów
 • tworzenie  indywidualnych planów wsparcia zawodowego w oparciu o przeprowadzone diagnozy, uwzględniające rozwój talentów i mocnych stron uczniów lub też poprawę ich kompetencji społecznych w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu/ uzyskaniu samodzielności zawodowej w życiu dorosłym.
 

Praca grupowa z uczniami – warszaty:

 
 • w szkołach podstawowych 2h warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego oraz testy dla uczniów, dotyczące wyboru szkoły
 • w szkołach ponadpodstawowych spotkania z uczniami dotyczące planowania kariery
 • aktywne metody prowadzenia zajęć, wprowadzające techniki innowacyjne, np. artystyczne i arteterapeutyczne, praca z metaforą, rozwijanie kreatywności i twórczego myślenia
 

Współpraca z rodzicami:

 
 • indywidualne konsultacje z rodzicami, dotyczące zainteresowań które wykazują ich dzieci, ich predyspozycji, preferencji zawodowych, podejmowanych decyzji o dalszym kształceniu
 • przekazywanie informacji o szkołach, kierunkach kształcenia, możliwościach odbycia praktyk, zasadach i kryteriach naboru do szkół, wskazówek jak pomóc dziecku w wyborze zawodu i szkoły, w realizacji jego planów, konieczności skonsultowania wyboru zawodu z lekarzem specjalistą
 • oprócz osobistych spotkań indywidualnych z uczniami i ich rodzicami proponowane są rozmowy telefoniczne, kontakt mailowy
 • po cyklu spotkań doradczych z uczniem dla chętnych rodziców istnieje możliwość konsultacji zarówno osobistej, jak i telefonicznej – telefoniczna rozmowa podsumowująca
           

Współpraca z nauczycielami, pedagogami szkolnymi, doradcami zawodowymi:

 
 • indywidualne konsultacje w szkołach i w poradni – dotyczą realizowanych zajęć warsztatowych, wskazówek do dalszej pracy z uczniami
 • szkolenia pedagogów szkolnych, doradców zawodowych w poradni z zakresu poradnictwa zawodowego
 • indywidualne konsultacje telefoniczne i za pośrednictwem poczty e – mail z koordynatorami doradztwa zawodowego w SP
 • wspólne działanie z wybranymi koordynatorami doradztwa zawodowego w SP – przekazywanie informacji dot. wyborów edukacyjnych uczniów, przeprowadzonych badań (za zgodą uczniów i rodziców)
Czas oczekiwania na spotkanie z doradcą to około 3 – 4 tygodnie, w sytuacjach pilnych (zmiana szkoły, trudności zdrowotne, odmowa chodzenia do szkoły i inne) uczniowie przyjmowani są na cito.

E – porady:

 • dedykowany adres e – mail gdzie uczniowie, rodzice i nauczyciele mają możliwość zadania krótkich pytań dotyczących procesu rekrutacji.
 

Przydatne linki:Spotkanie TEAMS dotyczące zasad i trybu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych
Wszelkie prawa zastrzeżone 2024 / Deklaracja dostępności / Polityka prywatności
29.03.2024 r. (piątek) - czynne od 8:00 do 16:00
30.03.2024 r. (sobota) - nieczynne
Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.   akceptuje  polityka prywatności