ul. Siennicka 40, 04-393 Warszawa

REGULAMIN PSYCHOTERAPII W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 16W zależności od potrzeb, proponowanymi formami pomocy są psychoterapia poznawczo-behawioralna, wsparcie psychologiczne w sytuacji trudnej lub kryzysowej,  psychoedukacja i poradnictwo dla rodziców (głównie dotyczy rodziców dzieci objętych psychoterapią lub sytuacji, w których pomóc dziecku można przede wszystkim poprzez opiekuna).

Psychoterapią objęte są dzieci i młodzież z rejonu poradni do 31 sierpnia roku, w którym kończą szkołę pozostającą w rejonie Poradni nr 16.
Do psychoterapeuty dzieci i młodzież kieruje psycholog poradni opiekujący się daną placówką.
Pierwsze trzy do pięciu spotkań są poświęcone diagnozie problemu, tak aby można było orzec, czy proponowana terapia jest adekwatna do potrzeb. Wizyty, te kończą się przekazaniem informacji diagnostycznej lub ustaleniem kontraktu terapeutycznego.
Kontrakt określa, cel, metodę pracy  i  przewidywalny czas trwania spotkań, może zawierać też inne istotne ustalenia.

Osoby pełnoletnie same zapisują się na wizyty diagnostyczne i same wyrażają zgodę  na terapię. Za ich zgodą terapeuta może zebrać wywiad z rodzicami lub innymi osobami, może także przekazać informację diagnostyczną, prowadzić rozmowę lub psychoedukację rodziców lub innych osób.
 
Uczniów niepełnoletnich na wizytę zapisują  rodzice lub opiekunowie prawni i wyrażają zgodę na diagnozę i terapię.  Pomimo to działania pomocowe nie mogą być podjęte przy sprzeciwie dziecka. Pierwsza wizyta to wywiad z rodzicami (odbywa się bez dziecka),  w następnych dwóch lub trzech spotkaniach uczestniczy tylko dziecko (niekiedy na prośbę terapeuty  także rodzic), później jest podsumowujące spotkanie z rodzicami.
Dzieci do dwunastego roku życia są przyprowadzane i odprowadzane przez  rodziców lub opiekunów prawnych (ewentualnie upoważnione przez rodziców na piśmie  inne osoby  dorosłe np. dziadkowie, rodzeństwo).
 
Uczniowie powyżej dwunastego roku życia mogą przychodzić i wracać samodzielnie, jeśli wcześniej rodzice wyrażą pisemna zgodę na ich samodzielny  powrót.
Osoby w  złym stanie psychicznym  lub z myślami samobójczymi niezależnie od wieku odbierają z terapii rodzice (lub w uzasadnionych wypadkach inne osoby dorosłe).
W uzasadnianych przypadkach terapeuta w trakcie trwania spotkania lub po  spotkaniu może telefonicznie poprosić rodziców o osobiste odebranie ucznia.
 
Spotkania psychoterapeutyczne odbywają się o stałych porach, co tydzień (z nielicznymi, ustalonymi wcześniej wyjątkami), chyba że zostanie to inaczej ustalone w kontrakcie.
Wszystkie spotkania - psychoterapia, wizyty  diagnostyczne, spotkania z rodzicami  trwają do 60 minut (chyba, że zostanie to określone inaczej). Czas spóźnienia klienta wliczany jest w czas spotkania.
 
Na spotkania nie powinny zgłaszać się osoby chore somatycznie np. przeziębione, z grypą, anginą, ale także w stanach uniemożliwiających skupienie się np. z gorączką, silnym bólem głowy, bardzo fizycznie zmęczone, głodne itp.
 
Wizyty, na które uczestnik nie może się zgłosić powinny być odwołane z jak najdłuższym wyprzedzeniem, jednak najpóźniej dzień przed wizytą.
 
Trzykrotne niezgłoszenie się i nieodwołanie spotkania, oznacza anulowanie następnych umówionych terminów.
 
Jeśli osoba uczestnicząca w terapii lub jej rodzice podejmą decyzję o wcześniejszym zakończeniu terapii ważne jest, aby odbyło się jeszcze jedno, kończące spotkanie.

Osoby, które zakończyły lub przerwały terapię mogą umówić się z terapeutą bez ponownego skierowania od psychologa opiekującego się daną placówką. W takim wypadku terapeuta przeprowadza rozmowę z osobą pełnoletnią lub w przypadku osób niepełnoletnich z rodzicami i uczniem, w czasie tej rozmowy (ewentualnie rozmów) podjęte są ustalenia, co do dalszego postępowanie np. ponowienia wizyt diagnostycznych, wznowienia terapii, ustalenia kontraktu, nie wznawiania działań terapeutycznych, innej formy pomocy itp.

Podpisując zgodę na udział dziecka w terapii rodzic/opiekun prawny akceptuje jednocześnie postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie.

Wszelkie prawa zastrzeżone 2023 / Deklaracja dostępności / Polityka prywatności
25.04.2023 r. (wtorek) sekretariat Poradni będzie nieczynny. Poradnia będzie czynna i  umówione spotkania odbędą się, bez zmian.

 
Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.   akceptuje  polityka prywatności