ul. Siennicka 40, 04-393 Warszawa, (22) 610-21-32
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 16 w ramach działań statutowych prowadzi działalność profilaktyczną:
Działania diagnostyczne i postdiagnostyczne umożliwiające wczesne rozpoznanie trudności dziecka i objęcie go adekwatną formą pomocy. Ułatwia to pracę nad objawami i zapobiega ewentualnym zaburzeniom w funkcjonowaniu dziecka.
Konsultacje i porady dla dzieci, młodzieży i rodziców u specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów, psychoterapeutów, doradcy zawodowego, terapeutów SI i in.
Zajęcia i warsztaty dla dzieci rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne, doskonalące umiejętności szkolne i techniki uczenia się, a także umiejętności radzenia sobie ze stresem i in.
Zajęcia, warsztaty i spotkania edukacyjne dla rodziców, podczas których rodzice doskonalą swoje umiejętności wychowawcze np. „Szkoła dla rodziców” oraz „ADHD i co dalej?”. Oferujemy również indywidualne spotkania w ramach coachingu rodzicielskiego. Organizujemy grupy wsparcia dla rodziców np. „Porozmawiajmy o ADHD”.  Przygotowujemy dla rodziców wykłady i spotkania edukacyjne np. „Jak wspierać rozwój mowy i komunikacji małego dziecka?”, czy cykl warsztatów „Domowe sposoby na…”.
Warsztaty, wykłady i spotkania, sieci wsparcia dla nauczycieli, podczas których mają możliwość rozwijać swoje kompetencje zawodowe np. „Grupa wsparcia dla specjalistów szkolnych”, „Dziecko z mutyzmem wybiórczym w przedszkolu” i in.
W Poradni nr 16 działa zespół udzielający wsparcia rodzinom i kompleksowej pomocy dzieciom z niepełnosprawnościami
w okresie od 0 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieckia. Realizujemy również zadania w ramach OKRO na rzecz dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych we współpracy z ośrodkiem koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczym tj. Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną TOP w Warszawie.
Oferta psychodietetyka:  dzieciom i młodzieży zapewniamy indywidualną opiekę specjalisty. Rodzice mogą korzystać ze spotkań warsztatowych. Szkoły mogą zgłaszać zapotrzebowanie na warsztaty dla uczniów realizowane w placówce.
Poradnia realizuje rokrocznie granty ze środków Biura Edukacji m. st. Warszawy oraz programy profilaktyczne ze środków Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Dzielnicy Praga-Południe poświęcone szeroko rozumianej profilaktyce.
Pracownicy Poradni realizują różnorodne aktywności mające na celu wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży. Organizują warsztaty arteterapeutyczne, zajęcia dla dzieci zdolnych, piknik profilaktyczny „Mózg lubi ruch” promujący aktywność fizyczną, ważną dla wszechstronnego rozwoju dzieci oraz kampanię edukacyjną pod hasłem „Cztery Pory Ruchu”.
Współpracujemy z instytucjami i organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania na rzecz dziecka i rodziny np. Stowarzyszenie Wspólne Podwórko, Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa” w ramach kolejnych edycji projektu „Partnerstwo na Rzecz Dzieci Pragi” oraz placówkami edukacyjnymi z naszej Dzielnicy.
Poradnia nr 16 jest członkiem Koalicji na Rzecz Dziecka i Rodziny Dzielnicy Praga-Południe, budowanej w ramach Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Wszelkie prawa zastrzeżone 2024 / Deklaracja dostępności / Polityka prywatności
29.03.2024 r. (piątek) - czynne od 8:00 do 16:00
30.03.2024 r. (sobota) - nieczynne
Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.   akceptuje  polityka prywatności