ul. Siennicka 40, 04-393 Warszawa
A+
A-

Deklaracja dostępności

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 16 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16.

Data publikacji strony internetowej: 2012-01-04. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-05-26.  

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-05-26. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.  

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Przemysław Marszał, przemyslaw.marszal@ppp16.waw.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 610 21 32. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 16 przy ulicy Siennickiej 40 znajduje się w dzielnicy Praga Południe (po prawej stronie Wisły), w odległości około 5,2 km od centrum Warszawy.

Dojście piesze od ul. Dwernickiego i ul. Chrzanowskiego. Przejścia dla pieszych przy tych ulicach nie posiadają sygnalizacji świetlnych i dźwiękowych. Na trasie dojść do wejścia do budynku występują  przeszkody np. słupki, kosze na śmieci.

Najbliższe przystanki autobusowe:
Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się po lewej stronie przed wejściem do budynku (róg ul. Siennickiej i ul. Kickiego)
Brak w okolicy postoju taksówek.

Ulice w okolicy i odległości do nich:
  • ul. Ludwika Kickiego(66 m)
  • ul. Wojciecha Chrzanowskiego(104 m)
  • ul. Józefa Dwernickiego(113 m)
  • ul. Podskarbińska(227 m)
Wejście do budynku znajduje się od strony ul. Siennickiej. Wejście jest dostosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim,  poprzedzone pochylnią rozpoczynającą się od strony ul. Kickiego.  Wejście do Poradni poprzedzone jest 3 stopniowymi schodami Drzwi wejściowe środkowe jednokrzydłowe  o szerokości powyżej 90 cm. Obok po lewej i po prawej stronie  drzwi jednoskrzydłowe awaryjne - zamknięte.

W Poradni znajdują się 3 poziomy dostępne dla klientów: parter i 2 piętra. W budynku nie ma windy.

W przedsionku po lewej stronie znajduje się pomieszczenie obsługi konserwacji budynku. Korytarze na poszczególnych pietrach umożliwiają wyminięcie się dwóch osób.  Klatka schodowa pełni też funkcje klatki ewakuacyjnej wyposażonej w znaki i piktogramy ewakuacyjne zgodne z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Klatka schodowa jest oddzielona od korytarzy drzwiami przeciwpożarowymi. Schody na klatce są szerokie i na każdym stopniu są zamontowane widoczne pasy antypoślizgowe.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz tłumacza języka migowego.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze na końcu korytarza po lewej stronie. Toaleta wyposażona jest również w przewijak i niezbędne akcesoria dla niemowląt.
W budynku znajdują się dwie sale konferencyjne.
Sekretariat poradni znajduje się na parterze po prawej stronie od wejścia do Poradni.
Wszelkie prawa zastrzeżone 2021 / Deklaracja dostępności / Polityka prywatności
UWAGA!
W najbliższą sobotę (21 listopada) sekretariat Poradni będzie nieczynny.


Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.   akceptuje  polityka prywatności