ul. Siennicka 40, 04-393 Warszawa, (22) 610-21-32
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 16 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16.

Data publikacji strony internetowej: 2012-01-04. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-01-08.  

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • nie jest możliwe korzystanie z całej strony internetowej wyłącznie z użyciem klawiatury;
 • filmy nie posiadają transkrypcji tekstowej/audiodeskrypcji;
 • nie wszystkie dokumenty zamieszczane na stronie  zostały przygotowane z użyciem stylów;
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-25. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.  

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: ppp16@eduwarszawa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 610 21 32. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 16 zlokalizowana jest przy ulicy Siennickiej 40, na terenie dzielnicy Praga Południe (po prawej stronie Wisły), w odległości około 5,2 km od centrum Warszawy.

Dojście piesze od ul. Dwernickiego i ul. Chrzanowskiego. Przejście dla pieszych od strony ul. Chrzanowskiego posiada aktywny znak drogowy oraz punktowe wklejone w asfalt oświetlenie, migające w momencie dojścia pieszego do przejścia tak zwany smartpass - inteligentne przejście dla pieszych. Przejście od strony ul. Dwernickiego nie posiada sygnalizacji świetlnych i dźwiękowych. 

Najbliższe przystanki autobusowe:
 • Siennicka 01 (140 m) - autobus 123: kierunek Dw. Wschodni (Lubelska)
 • Siennicka 02 (200 m) - autobus 123: kierunek Dw. Wschodni (Kijowska)
 • RKS Orzeł  01(140 m) - autobus 102: kierunek Młynów, autobus 173: kierunek Dw. Wschodni (Lubelska), autobus 202: kierunek Gocławek Wschodni
 • RKS Orzeł  02 (140 m) - autobus 102: kierunek  Olszynka Grochowska, autobus 173: kierunek Stara Miłosna (Graniczna), autobus 202: kierunek Stadion Narodowy
Dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajdują się od strony ul. Siennickiej: po lewej stronie przed wejściem głównym oraz nieco dalej po prawej stronie budynku. Poziom chodnika i nawierzchni miejsc postojowych jest jednakowy.
Brak w okolicy postoju taksówek.

Ulice w okolicy i odległości do nich:
 • ul. Ludwika Kickiego (66 m)
 • ul. Wojciecha Chrzanowskiego (104 m)
 • ul. Józefa Dwernickiego (113 m)
 • ul. Podskarbińska (227 m)
W budynku znajdują się 3 poziomy: parter i 2 piętra. Przestrzenie komunikacyjne nie są w pełni  wolne od barier poziomych i pionowych. W budynku nie ma windy. W pełni dostępne są przestrzenie/gabinety na parterze. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami i osób z małymi dziećmi znajduje się na końcu korytarza po lewej stronie.
Toaleta wyposażona jest w przewijak i akcesoria dla niemowląt.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń jest zapewniona w sposób wizualny i głosowy: tablice informacyjne,
pracownik pp-p. W przedsionku,po prawej stronie, znajduje się tyflomapa z rozkładem pomieszczeń na parterze. 

Wejście do budynku znajduje się od strony ul. Siennickiej, bezpośrednio z chodnika publicznego.  Jest dostosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim - posiada pochylnię (długość - 600 cm., szerokość  - 120 cm, procent nachylenia - 8%, dwie poręcze - na wysokości 75 i 90 cm).  Wejście do siedziby Poradni nr 16 poprzedzone jest 3-stopniowymi schodami oznaczonymi żółtymi pasami. Pochwyty znajdują się po prawej stronie, na wysokości 95 cm.
Przy wejściu, po lewej znajduje się domofon umożliwiajacy kontakt głosowy z pracownikami sekretariatu,
z dodatkowym przyciskiem dedykowanym dla osób z niepełnosprawnością.
Oświetlenie zapewnia bezpieczne użytkowanie przestrzeni również po zapadnięciu zmroku. 
 
Drzwi wejściowe szklane (oznaczone pasami), środkowe jednokrzydłowe  o szerokości powyżej 90 cm. Po lewej i po prawej stronie  znajdują się dodatkowe drzwi awaryjne - zamknięte. W przedsionku po lewej stronie znajduje się pomieszczenie pracowników obsługi.                                                                                                       
W budynku znajduje się wiatrołap, którego powierzchnia poza obrysem otwierania skrzydeł drzwionych umożliwia manewrowanie wózkiem. Za wiatrołapem znajduje się klatka schodowa i drzwi prowadzące na parter.
Sekretariat poradni znajduje się na parterze po prawej stronie od wejścia do Poradni.

Klatka schodowa pełni też funkcje klatki ewakuacyjnej wyposażonej w znaki i piktogramy ewakuacyjne, oddzielona jest od korytarzy drzwiami przeciwpożarowymi. Schody na klatce są szerokie, na każdym stopniu są zamontowane widoczne pasy antypoślizgowe oraz kontrasty na początku i na końcu biegu schodów.
Korytarze na poszczególnych piętrach umożliwiają wyminięcie się dwóch osób.

W budynku znajduje się pętla indukcyjna.
Po wcześniejszym zgłoszeniu jest możliwość skorzystanania z usługi online tłumacza polskiego języka migowego.
Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego (poinstruowani są pracownicy pp-p).

Osobom ze szczególnymi potrzebami zapewniono możliwość ewakuacji poprzez komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, pomoc pracowników (personel odbył szkolenia dla osób z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji).Raport dostępności (plik w formacie PDF, 17 KB)

aktualizacja 01.02.2023 r.
aktualizacja 08.01.2024 r.
Wszelkie prawa zastrzeżone 2024 / Deklaracja dostępności / Polityka prywatności
29.03.2024 r. (piątek) - czynne od 8:00 do 16:00
30.03.2024 r. (sobota) - nieczynne
Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.   akceptuje  polityka prywatności