ul. Siennicka 40, 04-393 Warszawa, (22) 610-21-32

MEDIACJE


Mediacje są metodą rozwiązywania konfliktów.To proces, w którym przy pomocy bezstronnego i neutralnego mediatora, strony konfliktu mogą wypracować porozumienie, które - w przekonaniu każdej z nich -  będzie uczciwe  i sprawiedliwe.


Zasady mediacji:
Mediacja opiera się na  kilku fundamentalnych zasadach. Ich przestrzeganie stanowi w dużej mierze o  jej pozytywnym efekcie:

  • poufność;
  • dobrowolność;
  • akceptowalność;
  • neutralność;
  • bezstronność.

Ofertę mediacyjną kierujemy do szkół i placówek oświatowych, które chcą skorzystać z pomocy doświadczonych mediatorów przy rozwiązaniu konfliktów w placówce (konflikty: rówieśnicze o dużej skali, konflikty między rodzicami, a dziećmi; konflikty między rodzicami, a pracownikami szkoły/placówki; konflikty wynikające z relacji w środowisku szkolnym/placówce; itp.).
Prowadzone są również mediacje rodzinne (pomoc w rozwiązywaniu konfiktów dotyczacych sytuacji wychowawczej dziecka), na które kieruje psycholog PPP nr 16 po wcześniejszej konsultacji.


Mediacje prowadzone w Poradni nie mają charakteru mediacji sądowych.

COACHING


Coaching to proces pomagania drugiej osobie, mający na celu dotarcie do jej szczytowych możliwości. Polega on na rozwijaniu silnych stron tej osoby, pomocy w pokonywaniu wewnętrznego oporu i przekroczeniu własnych ograniczeń (Kilburg,1996).
Coaching grupowy  polega na pracy coacha z grupą kilku osób na indywidualnych celach członków grupy. Ten rodzaj coachingu jest stosowany w pracy z grupą ludzi o podobnych potrzebach, np. komunikacja, kreatywność i innowacyjność, rozwiązywanie problemów. W tym wypadku rodzice będą pracowali na indywidualnych celach, związanych z rodzicielstwem, pożądaną postawą rodzica, wychowaniem dzieci oraz możliwości wykorzystania zasobów rodzica w projektowaniu dalszej edukacji  dziecka (ostatnie klasy szkół podstawowych i gimnazjalnych).
 
Coaching grupowy skierowany jest do rodziców.  Coaching indywidualny skierowany jest do dyrektorów i nauczycieli specjalistów (pedagogów, psychologów i innych).
Na zamówienie szkoły możliwy jest coaching zespołowy.

SUPERWIZJE


Superwizje adresowane są do nauczycieli, nauczycieli specjalistów i dyrektorów placówek oświatowych.
Superwizje pomagają dostrzec granicę pomiędzy odpowiedzialnością, wynikającą z roliosoby udzielającej pomocy/wsparcia, a odpowiedzialnością klienta.
Superwizje są takim procesem, w którym jest możliwość przyjrzenia się trudnościom pojawiającym się podczas udzielania wsparcia i znalezienia indywidualnego sposobu radzenia sobie z nimi.Wzmocnienie tej umiejętności służy nie tylko osobie pomagającej, ale również odbiorcy jego pomocy.

Udział w superwizjach pomaga spojrzeć na problem z różnych perspektyw, dojrzeć go w szerszym kontekście, co ułatwia jego zrozumienie i znalezienie właściwego rozwiązania. Możliwość poznania i zrozumienia swoich emocji, a także emocji klientów, ich postaw i potrzeb, pomaga w zmniejszeniu lub uwolnieniu się od napięcia, frustracji i wielu  negatywnych uczuć.
 

INTERWENCJA KRYZYSOWA


Forma pomocy w nagłej i niespodziewanej sytuacji trudnej - kryzysie. Do interwenta kryzysowego dzieci, młodzież i ich rodzice kierowani są przez psychologa poradni opiekującego się daną placówką, dyrektora szkoły/przedszkola, pedagoga szkolnego, nauczyciela uczącego lub wychowawcę (celem jest udzielenie jak najszybszej pomocy osobie w kryzysie).

Praca z dziećmi, młodzieżą i rodzicami odbywa się w oparciu o procedury interwencji kryzysowej: diagnoza czynnika wywołującego kryzys (np. trauma, żałoba, strata) stabilizacja i normalizacja dziecka, młodzieży, rodzica w taki sposób aby usunąć negatywne skutki emocjonalne, somatyczne i behawioralne.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2024 / Deklaracja dostępności / Polityka prywatności
29.03.2024 r. (piątek) - czynne od 8:00 do 16:00
30.03.2024 r. (sobota) - nieczynne
Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.   akceptuje  polityka prywatności