ul. Siennicka 40, 04-393 Warszawa
A+
A-

Mediacje i interwencje kryzysowe

MEDIACJE


Mediacje są metodą rozwiązywania konfliktów.To proces, w którym przy pomocy bezstronnego i neutralnego mediatora, strony konfliktu mogą wypracować porozumienie, które - w przekonaniu każdej z nich -  będzie uczciwe  i sprawiedliwe.


Zasady mediacji:
Mediacja opiera się na  kilku fundamentalnych zasadach. Ich przestrzeganie stanowi w dużej mierze o  jej pozytywnym efekcie:

Ofertę mediacyjną kierujemy do szkół i placówek oświatowych, które chcą skorzystać z pomocy doświadczonych mediatorów przy rozwiązaniu konfliktów w placówce (konflikty: rówieśnicze o dużej skali, konflikty między rodzicami, a dziećmi; konflikty między rodzicami, a pracownikami szkoły/placówki; konflikty wynikające z relacji w środowisku szkolnym/placówce; itp.)
Prowadzone są również mediacje rodzinne – kieruje psycholog PPP Nr 16 po wcześniejszej konsultacji.

 

COACHING


Coaching to proces pomagania drugiej osobie, mający na celu dotarcie do jej szczytowych możliwości. Polega on na rozwijaniu silnych stron tej osoby, pomocy w pokonywaniu wewnętrznego oporu i przekroczeniu własnych ograniczeń (Kilburg,1996).
Coaching grupowy  polega na pracy coacha z grupą kilku osób na indywidualnych celach członków grupy. Ten rodzaj coachingu jest stosowany w pracy z grupą ludzi o podobnych potrzebach, np. komunikacja, kreatywność i innowacyjność, rozwiązywanie problemów. W tym wypadku rodzice będą pracowali na indywidualnych celach, związanych z rodzicielstwem, pożądaną postawą rodzica, wychowaniem dzieci oraz możliwości wykorzystania zasobów rodzica w projektowaniu dalszej edukacji  dziecka (ostatnie klasy szkół podstawowych i gimnazjalnych).
 
Coaching grupowy skierowany jest do rodziców.  Coaching indywidualny skierowany jest do dyrektorów i nauczycieli specjalistów (pedagogów, psychologów i innych).
Na zamówienie szkoły możliwy jest coaching zespołowy.

SUPERWIZJE


Superwizje adresowane są do nauczycieli, nauczycieli specjalistów i dyrektorów placówek oświatowych.
Superwizje pomagają dostrzec granicę pomiędzy odpowiedzialnością, wynikającą z roliosoby udzielającej pomocy/wsparcia, a odpowiedzialnością klienta.
Superwizje są takim procesem, w którym jest możliwość przyjrzenia się trudnościom pojawiającym się podczas udzielania wsparcia i znalezienia indywidualnego sposobu radzenia sobie z nimi.Wzmocnienie tej umiejętności służy nie tylko osobie pomagającej, ale również odbiorcy jego pomocy.

Udział w superwizjach pomaga spojrzeć na problem z różnych perspektyw, dojrzeć go w szerszym kontekście, co ułatwia jego zrozumienie i znalezienie właściwego rozwiązania. Możliwość poznania i zrozumienia swoich emocji, a także emocji klientów, ich postaw i potrzeb, pomaga w zmniejszeniu lub uwolnieniu się od napięcia, frustracji i wielu  negatywnych uczuć.
 

INTERWENCJA KRYZYSOWA


Forma pomocy w nagłej i niespodziewanej sytuacji trudnej - kryzysie. Do interwenta kryzysowego dzieci, młodzież i ich rodzice kierowani są przez psychologa poradni opiekującego się daną placówką, dyrektora szkoły/przedszkola, pedagoga szkolnego, nauczyciela uczącego lub wychowawcę (celem jest udzielenie jak najszybszej pomocy osobie w kryzysie).

Praca z dziećmi, młodzieżą i rodzicami odbywa się w oparciu o procedury interwencji kryzysowej: diagnoza czynnika wywołującego kryzys (np. trauma, żałoba, strata) stabilizacja i normalizacja dziecka, młodzieży, rodzica w taki sposób aby usunąć negatywne skutki emocjonalne, somatyczne i behawioralne.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2020 / Deklaracja dostępności / Polityka prywatności
UWAGA! WAŻNY KOMUNIKAT! 
 
W związku z wprowadzeniem w naszym kraju stanu zagrożenia epidemicznego zmianie ulega organizacja pracy Poradni. 

W chwili obecnej nie jesteśmy w stanie zapewnić pełnego bezpieczeństwa Klientom i pracownikom Poradni (niedostępność środków dezynfekujących), dlatego wdrażamy inne formy pomocy i organizujemy pracę w sposób zdalny.

Wszystkie spotkania indywidualne oraz zajęcia grupowe zostają odwołane.  Z uwagi na dynamikę sytuacji w chwili obecnej nie wyznaczamy terminów kolejnych spotkań.

Nie przyjmujemy Klientów na terenie Poradni. W pilnych sprawach istnieje możliwość odebrania/złożenia dokumentów w punkcie
w przedsionku Poradni u dyżurującego pracownika.

Szczegółowe informacje na temat zasad funkcjonowania Poradni oraz możliwości i form kontaktu zostaną przekazane wkrótce - prosimy śledzić naszą stronę internetową.

Przepraszamy Państwa za utrudnienia - dla bezpieczeństwa nas wszystkich pozostańmy w kontakcie telefonicznym i mailowym. 


Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.   akceptuje  polityka prywatności