ul. Siennicka 40, 04-393 Warszawa
A+
A-

Diagnoza

DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA


Diagnoza psychologiczna jest cz臋sto pierwszym krokiem do podj臋cia odpowiedniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej wspomagaj膮cej rozw贸j dzieci i m艂odzie偶y.  Uzyskanie odpowiednich informacji dotycz膮cych r贸偶nych aspekt贸w rozwoju pozwala na precyzyjne ustalenie przyczyn k艂opot贸w i podj臋cie odpowiednich dzia艂a艅.  W艣r贸d obszar贸w jakie diagnozuj膮 specjali艣ci Poradni znajduj膮 si臋:

 • diagnoza poziomu rozwoju poznawczego;
 • diagnoza gotowo艣ci szkolnej u dzieci w wieku przedszkolnych;
 • diagnoza trudno艣ci szkolnych uczni贸w szk贸艂 podstawowych i ponadpodstawowych;
 • diagnoza kompetencji emocjonalnych i spo艂ecznych;
 • diagnoza trudno艣ci wychowawczych dzieci i m艂odzie偶y;
 • diagnoza uzdolnie艅.

DIAGNOZA PEDAGOGICZNA 


Diagnoza pedagogiczna okre艣la przyczyn臋 trudno艣ci szkolnych dziecka. Obejmuje ona ocen臋 umiej臋tno艣ci szkolnych (tempo i technika czytania, rozumienie oraz poprawno艣膰 zapisu zar贸wno pod wzgl臋dem graficznym jak i ortograficznym) oraz ocen臋 funkcjonowania analizator贸w podstawowych wzrokowo-ruchowego, wzrokowo- przestrzennego i s艂uchowo-j臋zykowego. Badanie to ma na celu okre艣lenie stanu wiedzy i praktycznych umiej臋tno艣ci szkolnych ucznia w odniesieniu do wymaga艅 programowych klasy, do kt贸rej dziecko ucz臋szcza.

DIAGNOZA PEDAGOGICZNA Z MATEMATYKI


Celem diagnozy matematycznej jest okre艣lenie rodzaju i przyczyn niepowodze艅 w nauce matematyki.
Diagnoza matematyczna okre艣la:

 • poziom umiej臋tno艣ci matematycznych
 • poziom dojrza艂o艣ci rozumowania operacyjnego
 • sprawno艣膰 funkcji zaanga偶owanych podczas dzia艂alno艣ci matematycznej dziecka

Dzi臋ki diagnozie mo偶na dowiedzie膰 si臋 r贸wnie偶 w jaki spos贸b mo偶na wspiera膰 dziecko w nauce matematyki  by mog艂o sprosta膰 wymaganiom programowym szko艂y.

DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA


Diagnoza logopedyczna pozwala oceni膰 poziom rozwoju mowy dziecka.  Podczas badania ustala si臋, kt贸re g艂oski realizowane s膮 nieprawid艂owo, jakie s膮 przyczyny wady wymowy, jaki wp艂yw ma wada na proces porozumiewania si臋 i funkcjonowanie dziecka. Na ustalenie poziomu rozwoju mowy dziecka sk艂ada si臋 badanie tego, jak dziecko m贸wi i jak rozumie mow臋 poprzedzone wywiadem z rodzicami. Uzyskane w ten spos贸b informacje pomog膮 logopedzie okre艣li膰 przyczyn臋 wady wymowy i opracowa膰 skuteczny plan terapii.


 

DIAGNOZA WARNKEGO

 

Podczas procedury diagnostycznej w metodzie Warnkego przeprowadza si臋 kilkana艣cie zada艅, kt贸re badaj膮 stopie艅 zautomatyzowania r贸偶nych umiej臋tno艣ci z zakresu:

 • percepcji wzrokowej (na przyk艂ad szybko艣膰, z jak膮 dziecko spostrzega bod藕ce);
 • percepcji s艂uchowej (na przyk艂ad r贸偶nicowanie ton贸w d藕wi臋k贸w, s艂yszenie bod藕c贸w z r贸偶nych kierunk贸w);
 • motoryki (na przyk艂ad koordynacja wzrokowo-ruchowa, umiej臋tno艣膰 wystukiwania s艂yszanego rytmu).

Od automatyzacji i wsp贸艂pracy w zakresie powy偶szych umiej臋tno艣ci zale偶y efektywno艣膰 nauki czytania i pisania.Zdj臋cie przedstawia Gabinet do terapii metod膮 Tomatisa

DIAGNOZA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ


Diagnoza proces贸w integracji sensorycznej polega na sprawdzeniu napi臋cia mi臋艣niowego,koordynacji i p艂ynno艣ci ruchowej cia艂a, r贸wnowagi, pracy r膮k u badanego dziecka. Terapeuta sprawdza r贸wnie偶 czucie cia艂a (umiej臋tno艣膰 zlokalizowania bod藕ca dotykowego). Wielu wa偶nych informacji udzielaj膮 rodzice (podczas wywiadu jak r贸wnie偶 wype艂niaj膮c kwestionariusze). Dzi臋ki temu mo偶na oceni膰, w jaki spos贸b organizowane s膮 bod藕ce zar贸wno z cia艂a dziecka, jak i ze 艣rodowiska zewn臋trznego. 

DIAGNOZA I DORADZTWO ZAWODOWE


Diagnoza preferencji i predyspozycji edukacyjno-zawodowych pomaga przeanalizowa膰 potencja艂 zawodowy, okre艣li膰 mocne strony i odnale藕膰, cz臋sto niezauwa偶one do tej pory, talenty, umiej臋tno艣ci i zdolno艣ci. Na diagnoz臋 sk艂ada si臋 cykl spotka艅 z uczniem, gdzie poprzez rozmow臋, ale r贸wnie偶 wykorzystanie r贸偶nych narz臋dzi diagnostycznych (testy preferencji zawodowych, narz臋dzia multimedialne, niewerbalne, karty metaforyczne) okre艣la si臋 mocne strony ucznia w kontek艣cie wyboru szko艂y ponadpodstawowej czy kierunku studi贸w. Osoby korzystaj膮ce z us艂ug doradcy staj膮 si臋 bardziej pewne siebie, maj膮 wi臋ksz膮 艣wiadomo艣膰 tego, jak wygl膮da wsp贸艂czesny rynek pracy oraz czego mog膮 spodziewa膰 si臋 po uko艅czeniu danego kierunku kszta艂cenia. 

DIAGNOZA KRZYWDZENIA


Od 2010 roku nasza Poradnia jest cz艂onkiem Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom.  Dzia艂aj膮c w porozumieniu z Fundacj膮 Dajemy Dzieciom Si艂臋 specjali艣ci Poradni udzielaj膮 pomocy i wsparcia dzieciom i ich rodzinom w sytuacji podejrzenia lub stwierdzenia wykorzystywania seksualnego dziecka.
 
Dzia艂ania ukierunkowane na  pomoc dziecku krzywdzonemu obejmuj膮:

 • diagnoz臋 i interwencj臋 w przypadkach podejrzenia wykorzystywania seksualnego dzieci;
 • pomoc psychologiczn膮 dzieciom wykorzystywanym seksualnie;
 • wsparcie rodzin, w kt贸rych dosz艂o do wykorzystania seksualnego;
 • psychoedukacj臋 i dzia艂ania profilaktyczne (indywidualne konsultacje, warsztaty dla rodzic贸w, szkolenia dla nauczycieli) w zakresie rozwoju psychoseksualnego dzieci i m艂odzie偶y.

 

 
Wszelkie prawa zastrze偶one 2022 / Deklaracja dost臋pno艣ci / Polityka prywatno艣ci
 W DNIU  02.09.2022 (PI膭TEK) PORADNIA CZYNNA DO GODZINY 17:00
 
Ta strona u偶ywa COOKIES. Korzystaj膮c z niej wyra偶asz zgod臋 na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przegl膮darki.   akceptuje  polityka prywatno艣ci