ul. Siennicka 40, 04-393 Warszawa

TRUDNOŚCI OSÓB PO PRZEŻYCIACH TRAUMATYCZNYCH

Szkolenie dla nauczycieli, pracowników placówek oświatowych, pracowników socjalnych, wolontariuszy, którzy pracują z osobami po doświadczeniach traumatycznych.

Szkolenie ma na celu przekazanie wiedzy o konsekwencjach przeżyć traumatycznych, takich jak zaburzenia adaptacyjne, ostra reakcja stresowa, zespół stresu pourazowego. Przekazane zostaną zalecenia postępowania pedagogicznego. W trakcie szkolenia będzie możliwość omówienia zgłoszonych przypadków.

Termin:
13.09.2022
27.09.2022 (wtorki)
godz. 16:00-17:30

Prowadząca:
Anna Pliszka

Zgłoszenia prosimy przesyłać pod adres: poradnia16@ppp16.waw.pl lub telefonicznie: 22-610-21-32 do 8 września 2022
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

JAK ROZMAWIAĆ Z RODZICEM?

Warsztaty dla nauczycieli i specjalistów pracujących w przedszkolach. 

Zajęcia poświęcone są rozpoznaniu trudności w kontaktach z rodzicami oraz zdobycia umiejętności prowadzenia tak zwanych "trudnych" rozmów.
Podczas spotkań uczestnicy poznają:
•zasady efektywnej komunikacji;
schemat udzielania informacji zwrotnej;
•reakcje obronne rodziców i jak sobie z nimi radzić;
•bariery komunikacyjne i jak je przezwyciężyć.

Terminy:
13.10.2022
27.10.2022
godz. 16-19

Prowadzące:
Sylwia Anglart
Anna Koszarna-Grela

Zgłoszenia prosimy przesyłać pod adres: poradnia16@ppp16.waw.pl lub telefonicznie: 22-610-21-32
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

 
podstawy interwencji kryzysowej

PODSTAWY INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Szkolenie dla nauczycieli.

Zapraszamy zainteresowanych nauczycieli na szkolenie dotyczące podstaw interwencji kryzysowej, obejmujące następujące zagadnienia tematyczne:

Psychologiczne podstawy kryzysu.
Czym jest trauma oraz kryzys?
Jak rozpoznać dziecko w kryzysie?
Jak reagować w sytuacji kryzysowej (myśli i próby samobójcze, samookaleczenia) ?
Jak rozmawiać z dzieckiem w kryzysie?
Kiedy i gdzie szukać pomocy?
Analiza, omówienie i konsultacja przypadków zgłoszonych przez uczestników szkolenia.

Termin:
22.11.2022 (wtorek)
godz. 16:00-18:00

Prowadząca:
mgr Anna Pliszka

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 7 października 2022 roku na adres mailowy anna.pliszka@ppp16.waw.pl lub telefonicznie: 22-610-21-32
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

  

ADHD I CO TO TAKIEGO?

Wykład przeznaczony dla nauczycieli pracujących z dziećmi z cechami nadpobudliwości psychoruchowej lub ujawniającymi podobne problemy (w wieku 6-11 lat).

Zapraszamy na spotkanie omawiające przyczyny i objawy ADHD oraz ogólne wskazania do pracy.

Termin:
21.11.2022 (poniedziałek)
godz. 16:00

Prowadzące:
Agnieszka Cywińska
Anna Gutenberg-Piela

Zgłoszenia prosimy przesyłać pod adres: poradnia16@ppp16.waw.pl lub telefonicznie: 22-610-21-32
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

 

DZIECKO Z AUTYZMEM W PRZEDSZKOLU

Warsztat skierowany jest do pracowników niepedagogicznych - pomocy nauczyciela wspierających dzieci z autyzmem w przedszkolach.

Uczestnicy warsztatu dowiedzą się:

  • czym są zaburzenia ze spektrum autyzmu?
  • jakie są rodzaje i powody trudności funkcjonowania w przedszkolu dzieci z zaburzeniami rozwoju?
  • jaka jest specyfika funkcjonowania i uczenia się dzieci z zaburzeniami rozwoju?
  • jak ułatwiać dziecku z autyzmem funkcjonowanie w grupie ?
  • jak stosować wzmocnienia ze szczególnym uwzględnieniem pracy na grupie.
  • jak radzić sobie z zachowaniami trudnymi w grupie ?

Termin:
15.12.2022 r. (czwartek)
godz. 17:00-19:00

Warsztaty odbędą się w formule on-line (Zoom).

Prowadząca:
Katarzyna Czupryna-Chudek

Zapisy bezpośrednio u prowadzącego, adres mailowy: katarzyna.czupryna@ppp16.waw.pl do 30.11.2022 r.
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

 

SLI – SPECYFICZNE ZABURZENIE JĘZYKOWE

Wykład dla nauczycieli i logopedów.

Jeśli chcesz poznać objawy charakterystyczne dla SLI, zastanawiasz się czy to zaburzenie jest tożsame z afazją, jesteś ciekawy jak pomóc dzieciom z tym zaburzeniem - przyjdź koniecznie!

Termin:
styczeń 2023 r.

Prowadząca:
Anna Błaszczyk-Sadowska

Zapisy bezpośrednio u prowadzącego, adres mailowy:
anna.blaszczyk-sadowska@ppp16.waw.pl;
do 10.01.2023 r. LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

 

TYDZIEŃ PROFILAKTYKI DEPRESJI W PPP 16
WYKŁADY DLA NAUCZYCIELI


Wielki smutek - epizod depresji i dystymia:
definicja, przebieg zaburzenia, objawy, charakterystyka funkcjonowania szkolnego ucznia w epizodzie depresji, konieczne dostosowania do stanu psychofizycznego ucznia.

Termin wykładu:
20. 02. 2023 (poniedziałek)
godzina 17:00

Ciągła huśtawka - inne zaburzenia nastroju: zaburzenie dwubiegunowe, cyklotymia, zaburzenie sezonowe: definicja, przebieg zaburzeń, objawy, charakterystyka funkcjonowania szkolnego ucznia z danym zaburzeniem, konieczne dostosowania do stanu psychofizycznego ucznia.

Termin wykładu:
23. 02. 2023 (czwartek)
godzina 17:00

Prowadząca:
dr Anna Steinhagen

Zgłoszenia prosimy przesyłać pod adres: poradnia16@ppp16.waw.pl lub telefonicznie: 22-610-21-32
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

 

KONSULTACJE INDYWIDUALNE 
DOTYCZĄCE PRACY Z UCZNIEM Z PROBLEMAMI EMOCJONALNYMI I PSYCHICZNYMI

Konsultacje skierowane są do nauczycieli i pedagogów szkolnych.

Indywidualne spotkania mające na celu:

  • omówienie z nauczycielem zgłoszonego przez niego problemu;
  • dostarczenie niezbędnej wiedzy merytorycznej;
  • wspólne szukanie rozwiązań;
  • opracowanie planu działania.

Spotkanie 90 min. z psychoterapeutą po wcześniejszym umówieniu się (prośba o podanie tematyki przy zapisie).

Terminy spotkań:
piątki - godz. 11:00-12:30

Prowadząca:
dr Anna Steinhagen

Zapisy:
w sekretariacie Poradni (tel. 22 6102132) lub bezpośrednio u prowadzącej - prośba o podanie obszaru, jakiego dotyczyć będzie spotkanie.

 

KONSULTACJE INDYWIDUALNE DLA NAUCZYCIELI PRACUJĄCYCH Z UCZNIAMI Z ZABURZENIAMI ZACHOWANIA I EMOCJI


Konsultacje skierowane są do nauczycieli i pedagogów szkolnych

Indywidualne spotkania przeznaczone dla nauczycieli, którzy mają potrzebę przeanalizować swoje oddziaływania pedagogiczne w stosunku do uczniów z zaburzeniami zachowania i emocji, chcą dowiedzieć się więcej na temat dostosowań form i metod w nauczania do możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży.

Terminy spotkań:
ustalane indywidualnie

Prowadząca:
mgr Anna Pliszka

Zapisy:
w sekretariacie Poradni (tel. 22 6102132)

 

UCZEŃ Z ZABURZENIAMI PSYCHOTYCZNYMI W SZKOLE


Wykład dla nauczycieli i pracowników placówek oświatowych.

Zapraszamy na wykład, w trakcie którego słuchacze zapoznają się z definicją zaburzenia oraz jego przebiegiem. Zostanie omówione funkcjonowanie szkolne ucznia z zaburzeniami psychotycznymi, także zostaną przedstawione konieczne dostosowania procesu nauczania i wychowania.

Termin:
24 maja 2023
godz. 17:00

Prowadząca:
dr Anna Steinhagen

Zgłoszenia prosimy przesyłać pod adres: poradnia16@ppp16.waw.pl
lub telefonicznie: 22-610-21-32 do 18 maja 2022 roku.
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

 

SUPERWIZJE DLA NAUCZYCIELI

Zapraszamy nauczycieli, zespoły nauczycielskie, specjalistów z placówek oświatowych do udziału w superwizjach indywidualnych i grupowych.
Superwizje służą pracy nauczyciela, grupy nauczycieli, zespołu nauczycieli uczących w danej klasie w oparciu o przygotowane i prezentowane własne przypadki z praktyki zawodowej. Superwizje mają na celu zapobiegania wypaleniu zawodowemu i wymagają osobistego i systematycznego zaangażowania nauczyciela.

Prowadząca:
Małgorzata Drozd
pedagog, mediator, superwizor, job coach

Zapisy:
bezpośrednio u prowadzącej, adres mailowy:
malgorzata.drozd@ppp16.home.pl lub telefonicznie: 22-610-21-32

 

 

ZEBRANIE MODEROWANE

Zapraszamy dyrektorów szkół i przedszkoli do korzystania z pomocy mediatora i superwizora w celu moderowania zebrań w przypadku wystąpienia sporów między rodzicamia placówką, sporami w zespole, wśród pracowników. Mediator uczestniczy w spotkaniu grupy osób mającym na celu rozwiązanie wyłonionego problemu. Zadaniem osoby kierującej procesem jest pomoc w określeniu zaistniałych trudności i kierowanie pracą nad możliwymi rozwiązaniami.

Prowadząca:
Małgorzata Drozd
pedagog, mediator, superwizor, job coach

Zapisy:
bezpośrednio u prowadzącej, adres mailowy:
malgorzata.drozd@ppp16.home.pl lub telefonicznie: 22-610-21-32

 

COACHING NAUCZYCIELSKI

Zapraszamy nauczycieli i specjalistów placówek oświatowych do pracy nad rozwojem zawodowym i osobistym podczas indywidualnych sesji coachingowych. Podczas pierwszych sesji będą wyznaczane obszary i cele pracy nad zmianą.

Prowadząca:
Małgorzata Drozd
pedagog, mediator, superwizor, job coach

Zapisy:
bezpośrednio u prowadzącej, adres mailowy:
malgorzata.drozd@ppp16.home.pl lub telefonicznie: 22-610-21-32

 

COACHING DYREKTORSKI

Zapraszamy dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w indywidualnym coachingu nastawionym na stawianie celów zawodowych, budowanie wizerunku placówki, celów związanych z zarządzaniem placówką, celów zarządzania zasobami ludzkimi. Określenie obszarów i celów odbywa się na pierwszych sesjach coachingowych .

Prowadząca:
Małgorzata Drozd
pedagog, mediator, superwizor, job coach

Zapisy:
bezpośrednio u prowadzącej, adres mailowy:
malgorzata.drozd@ppp16.
home.pl lub telefonicznie: 22-610-21-32

 
Wszelkie prawa zastrzeżone 2023 / Deklaracja dostępności / Polityka prywatności
25.04.2023 r. (wtorek) sekretariat Poradni będzie nieczynny. Poradnia będzie czynna i  umówione spotkania odbędą się, bez zmian.

 
Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.   akceptuje  polityka prywatności