ul. Siennicka 40, 04-393 Warszawa
A+
A-

Mediacje i interwencje kryzysowe

MEDIACJE


Mediacje są metodą rozwiązywania konfliktów.To proces, w którym przy pomocy bezstronnego i neutralnego mediatora, strony konfliktu mogą wypracować porozumienie, które - w przekonaniu każdej z nich -  będzie uczciwe  i sprawiedliwe.


Zasady mediacji:
Mediacja opiera się na  kilku fundamentalnych zasadach. Ich przestrzeganie stanowi w dużej mierze o  jej pozytywnym efekcie:

Ofertę mediacyjną kierujemy do szkół i placówek oświatowych, które chcą skorzystać z pomocy doświadczonych mediatorów przy rozwiązaniu konfliktów w placówce (konflikty: rówieśnicze o dużej skali, konflikty między rodzicami, a dziećmi; konflikty między rodzicami, a pracownikami szkoły/placówki; konflikty wynikające z relacji w środowisku szkolnym/placówce; itp.)
Prowadzone są również mediacje rodzinne – kieruje psycholog PPP Nr 16 po wcześniejszej konsultacji.

 

COACHING


Coaching to proces pomagania drugiej osobie, mający na celu dotarcie do jej szczytowych możliwości. Polega on na rozwijaniu silnych stron tej osoby, pomocy w pokonywaniu wewnętrznego oporu i przekroczeniu własnych ograniczeń (Kilburg,1996).
Coaching grupowy  polega na pracy coacha z grupą kilku osób na indywidualnych celach członków grupy. Ten rodzaj coachingu jest stosowany w pracy z grupą ludzi o podobnych potrzebach, np. komunikacja, kreatywność i innowacyjność, rozwiązywanie problemów. W tym wypadku rodzice będą pracowali na indywidualnych celach, związanych z rodzicielstwem, pożądaną postawą rodzica, wychowaniem dzieci oraz możliwości wykorzystania zasobów rodzica w projektowaniu dalszej edukacji  dziecka (ostatnie klasy szkół podstawowych i gimnazjalnych).
 
Coaching grupowy skierowany jest do rodziców.  Coaching indywidualny skierowany jest do dyrektorów i nauczycieli specjalistów (pedagogów, psychologów i innych).
Na zamówienie szkoły możliwy jest coaching zespołowy.

 

SUPERWIZJE


Superwizje adresowane są do nauczycieli, nauczycieli specjalistów i dyrektorów placówek oświatowych.
Superwizje pomagają dostrzec granicę pomiędzy odpowiedzialnością, wynikającą z roliosoby udzielającej pomocy/wsparcia, a odpowiedzialnością klienta.
Superwizje są takim procesem, w którym jest możliwość przyjrzenia się trudnościom pojawiającym się podczas udzielania wsparcia i znalezienia indywidualnego sposobu radzenia sobie z nimi.Wzmocnienie tej umiejętności służy nie tylko osobie pomagającej, ale również odbiorcy jego pomocy.

Udział w superwizjach pomaga spojrzeć na problem z różnych perspektyw, dojrzeć go w szerszym kontekście, co ułatwia jego zrozumienie i znalezienie właściwego rozwiązania. Możliwość poznania i zrozumienia swoich emocji, a także emocji klientów, ich postaw i potrzeb, pomaga w zmniejszeniu lub uwolnieniu się od napięcia, frustracji i wielu  negatywnych uczuć.
 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2020 / / Polityka prywatności
Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.   akceptuje  polityka prywatności