ul. Siennicka 40, 04-393 Warszawa, (22) 610-21-32

KLAUZULA INFORMACYJNA - ZAMÓWIENIA PUBLICZNEZgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest w świetle przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 16 ul. Siennicka 40, 04-393 Warszawa (Administrator). Dane kontaktowe Administratora: tel. 22 610 21 32, email: ppp16@eduwarszawa.pl
Dane osobowe wykonawców są wykorzystywane przez Administratora w celu związanym   z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w celu realizacji obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, na podstawie art. 72 ust. 1, art. 71-74 (rozdział 8) ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego”. 

Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa jest obowiązkowe i niezbędne do realizacji postępowania o udzielenia zamówienia publicznego przez Administratora. Odmowa ich podania wiąże się z konsekwencjami prawnymi wynikającymi z ustawy. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani automatycznemu podejmowaniu decyzji.

W zależności od wskazanej podstawy dane będą przechowywane: przez okres niezbędny do realizacji wszelkich obowiązków wynikających z przepisów prawa nakazujących przechowywać dane zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówieniaPlacówka nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Placówka może udostępniać dane osobowe jeśli będzie się to wiązało z realizacją uprawnienia bądź obowiązku wynikającego z przepisów prawa. Dane mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem (np. firmom obsługującym strony internetowe Administratora). Podmiotem przetwarzającym dane osobowe na rzecz placówki jest Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty, które wspiera jego działalność od strony płacowej, księgowej i administracyjno-prawnej.

Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia wniosku ws. dostępu do danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 
W placówce wyznaczono inspektora ochrony danych (IOD) można się z nim skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: akorycka@dbfopld.waw.pl
 

 
Wszelkie prawa zastrzeżone 2024 / Deklaracja dostępności / Polityka prywatności
29.03.2024 r. (piątek) - czynne od 8:00 do 16:00
30.03.2024 r. (sobota) - nieczynne
Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.   akceptuje  polityka prywatności