ul. Siennicka 40, 04-393 Warszawa
A+
A-

Przetwarzanie danych

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 16
 

Administratorem danych osobowych jest w świetle przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 16 z siedziba przy ul. Siennickiej 40, 04-393 Warszawa  (Administrator).  Dane kontaktowe Administratora: tel: 22 610 21 32, email: poradnia16@ppp16.waw.pl

Dane osobowe dzieci, młodzieży, rodziców lub opiekunów prawnych oraz  nauczycieli są przetwarzane w celu objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną udzielaną przez Administratora , w szczególności:  

Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa jest niezbędne do wykonywania przez naszą placówkę działalności statutowej. Odmowa ich podania uniemożliwi realizację konkretnego świadczenia lub usługi (odmowa ich podania uniemożliwi realizację świadczenia lub usługi). Podanie danych osobowych w innym zakresie jest dobrowolne. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani automatycznemu podejmowaniu decyzji.

W zależności od wskazanej podstawy dane będą przechowywane:  
Wycofanie zgody:

 
Placówka nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Placówka może  udostępniać dane osobowe jeśli będzie się to wiązało z realizacją uprawnienia bądź obowiązku wynikającego z przepisów prawa. Dane mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem (np. firmom obsługującym programy służące do wspierania działań Administratora).

Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia wniosku ws. dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Osobom, których dane są wykorzystywane na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym, przysługuje także prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych.

W placówce wyznaczono inspektora ochrony danych (IOD) można się z nim skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: akorycka@dbfopld.waw.pl
 

 

INFORMACJA O MONITORINGU WIZYJNYM

 
Informujemy, że na podstawie art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16 wykorzystywany jest system monitoringu wizyjnego (bez nagrywania dźwięku). W zasięgu kamer znajdują się następujące obszary: System monitoringu służy zapewnieniu bezpieczeństwa uczniów i pracowników, a także ochronie mienia placówki.
 
Monitoring nie obejmuje:
Administratorem (w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO) gromadzonych za pośrednictwem monitoringu danych osobowych jest placówka oświatowa. Dane będą wykorzystywane przez okres 11 dni. Dane mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z placówką oświatową (np. firmie dostarczającej system monitorowania). Dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein). Podstawą prawną dla wykorzystania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku z art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych, ich uzupełnienia, poprawiania, żądania ograniczenia przetwarzania, wyrażenia sprzeciwu, wniesienia skargi do PUODO – na zasadach określonych w RODO.JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?
Nasza placówka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą Państwo skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej:
Akorycka@dbfopld.waw.pl
 
Wszelkie prawa zastrzeżone 2022 / Deklaracja dostępności / Polityka prywatności
W dniach 25 - 28.01.2022 r. sekretariat Poradni jest czynny w godzinach 8:00 - 17:00
 
Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.   akceptuje  polityka prywatności