ul. Siennicka 40, 04-393 Warszawa, (22) 610-21-32
Poniżej znajdziecie Państwo zestawienie innych palcówek specjalistycznych udzielających bezpłatnej pomocy psychologicznej oraz psychiatrycznej na terenie Warszawy i okolic.
Z uwagi na możliwość zmian w ofercie, w pierwszym kontakcie z określoną placówką prosimy upewnić się, że udzielana pomoc jest nadal bezpłatna.

 
PLACÓWKA ADRES TELEFON
Komitet Ochrony Praw Dziecka ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
(22) 626 94 19
Biuro Rzecznika Praw dziecka ul. Przemysłowa 30/32
00-450 Warszawa
(22) 583 66 00
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna - Bemowo  ul. Pełczyńskiego 28e
01-471 Warszawa  
(22) 664 13 42
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna - Bielany  al. Zjednoczenia 11
01-833 Warszawa
(22) 864 73 05
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna - Wawer ul. Włókiennicza 54
04-974 Warszawa
(22) 612 77 97
Stowarzyszenie „Opta” ul. Marszałkowska 85 lok 35
00-683 Warszawa
(22) 424 09 89
Specjalistyczna Poradnia Opta ul. Wiśniowa 56
02-520 Warszawa
(22) 826 39 16
Towarzystwo Pomocy Młodzieży ul. Nowolipki 2
00-150 Warszawa
(22) 887 88 05
Polskie Centrum Mediacji I oddział im.
dr Janiny Waluk
ul. Jagiellońska 58 lok. 122
03-468 Warszawa
(22) 826 06 63
Stowarzyszenie dla Rodzin Warszawskie Zespoły Psychologiczno-Terapeutyczne Stowarzyszenia dla Rodzin:

ul. Ząbkowska 39 m 1,2
03-736 Warszawa

ul. Nowodworska 35 m 31
03-133 Warszawa

ul. Pszczyńska 26 m 57;
03-690 Warszawa

ul. Nefrytowa 12
03-680 Warszawa
 (22) 619 42 47
 

(22) 290 53 90
 

(22) 253 49 47


(22) 279 14 93  
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Uniwersytet dla Rodziców” ul. Raszyńska 8/9
00-170 Warszawa
(22) 822 24 46

 
 
PLACÓWKA ADRES TELEFON
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Dział Interwencji Kryzysowej 
ul. 6 sierpnia 1/5
02-843 Warszawa
(22) 855 44 32
514 202 619
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Punkt Interwencyjny  
pl. Dąbrowskiego 7
00-057 Warszawa
(22) 837 55 59
535 430 902
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Poradnia ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
ul. Belgijska 4
02-511 Warszawa
(22) 845 12 12
667 833 400
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna
Dzielnicy Bielany
al. Zjednoczenia 11
01-829 Warszawa
(22) 864 73 06
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna
Dzielnicy Wawer
ul. Włókiennicza 54
04-974 Warszawa
(22) 612 77 97
Ośrodek "Etezja"
Ośrodek Wsparcia dla Kobiet z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej
ul. Chlubna 9a-9d
03-051 Warszawa
 
604 930 292
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
prowadzony przez Fundację Centrum Praw Kobiet
ul. Wilcza 60/19
00-679 Warszawa
 
(22) 828 38 26
Telefon interwencyjny:
600 070 717      
Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” –  stowarzyszenie działające w ramach Instytutu Psychologii Zdrowia PTP ul. Korotyńskiego 13
02-121 Warszawa
 
(22) 824 25 01

 
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych al. Jerozolimiskie 155
02-326 Warszawa 
800 120 002 (infolinia czynna całodobowo)
Centrum Pomocy Dzieciom
(Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę)
ul. Przybyszewskiego 20/24
01-849 Warszawa
(22) 826 88 62
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę ul. Walecznych 59
03-926 Warszawa
(22) 616 16 69
Fundacja Mederi al. Dzieci Polskich 20
04-736 Warszawa
(22) 815 76 03
 
Komitet Ochrony Praw Dziecka ul. Oleandrów 6, III piętro
00-629 Warszawa
(22) 626 94 19
Biuro Rzecznika Praw Dziecka ul. Przemysłowa 30/32
00-450 Warszawa
(22) 583 66 00
Dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka
800 12 12 12
Ośrodek dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „DOM” prowadzony przez  Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej ul. Walecznych 59
03-926 Warszawa
(22) 616 10 36
Stowarzyszenie OPTA ul. Marszałkowska 85 lok. 34
00-683 Warszawa
(22) 424 09 89
Powiślańska Fundacja Społeczna
 
ul. Mokotowska 55
00-542 Warszawa
(22) 627 07 25
Towarzystwo Pomocy Młodzieży ul. Nowolipki 2
00-160 Warszawa
(22) 887 88 05
Fundacja Feminoteka ul. Konrada Guderskiego 3/96
03-982 Warszawa
572 670 874
Fundacja Projekt Starsi ul. Barcicka 61 lok. 1
01-839 Warszawa
537 375 505
Stowarzyszenie Aslan ul. Nowolipie 17
00-150 Warszawa
(22) 636 49 04
Fundacja Centrum Edukacji Liderskiej ul. Wiśniowa 42 lok. 39
02-520 Warszawa
(22) 646 22 56
Fundacja "IKA" im. Iki Szpakowskiej
 
ul. Zgoda 13 lok 157
00-012 Warszawa
 
(22) 826 41 51
Fundacja „Pomoc kobietom i dzieciom” ul. Wąchocka 4/5
03-934 Warszawa
(22) 616 38 54
Fundacja „Razem lepiej” ul. Tarnowiecka 54 lok. 27
04-147 Warszawa
(22) 225 26 25
Fundacja „A.R.T.” Rodzinna Klubokawiarnia Praska
ul. Dąbrowszczaków 8 lok 111
885 552 222

 
 
PLACÓWKA ADRES TELEFON
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Dział Interwencji Kryzysowej 
ul. 6 sierpnia 1/5
02-843 Warszawa
(22) 855 44 32
514 202 619
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Punkt Interwencyjny  
pl. Dąbrowskiego 7
00-057 Warszawa
(22) 837 55 59
535 430 902
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Poradnia ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
ul. Belgijska 4
02-511 Warszawa
(22) 845 12 12
667 833 400
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny PIK dzielnicy Praga-Południe
 
ul. Michała Paca 39
04-376 Warszawa
 
(22) 443 54 04
Centrum Pomocy dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

 
ul. Przybyszewskiego 20/24
01-849 Warszawa
(22) 826 88 62
Telefon Zaufania skierowany do dzieci i młodzieży   116 111
Kryzysowy Telefon Zaufania   116 123
Stowarzyszenie dla Rodzin Warszawskie Zespoły Psychologiczno-Terapeutyczne Stowarzyszenia dla Rodzin:

ul. Ząbkowska 39 m 1,2
03-736 Warszawa

ul. Nowodworska 35 m 31
03-133 Warszawa

ul. Pszczyńska 26 m 57;
03-690 Warszawa

ul. Nefrytowa 12
03-680 Warszawa
 (22) 619 42 47
 

(22) 290 53 90
 

(22) 253 49 47


(22) 279 14 93  
Stowarzyszenie ASLaN ul. Nowolipie 17
00-150 Warszawa
(22) 636 49 04
(22) 636 49 12

 
 
PLACÓWKA ADRES TELEFON
Fundacja Zobacz Jestem ul. Czerniakowska 159, kl. I, domofon: 200
00-453 Warszawa
883 337 883 
 
Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw Depresji   (22) 594 91 00
 
Telefon dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci   800 100 100
Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw dziecka   800 121 212
Całodobowe Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie Psychicznym   800 702 222
Telefon Zaufania skierowany do dzieci i młodzieży   116 111
Kryzysowy Telefon Zaufania   116 123
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Dział Interwencji Kryzysowej 
ul. 6 sierpnia 1/5
02-843 Warszawa
(22) 855 44 32
514 202 619
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Punkt Interwencyjny  
pl. Dąbrowskiego 7
00-057 Warszawa
(22) 837 55 59
535 430 902
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ul. Krakowskie Przedmieście 6
00-325 Warszawa
(22) 826 08 74
 
Stowarzyszenie ASLaN ul. Nowolipie 17
00-150 Warszawa
(22) 636 49 04
 
Towarszystwo  Pomocy  Młodzieży TPM  ul. Nowolipki
00-150 Warszawa
(22) 887 88 05
Stowarzyszenie dla Rodzin Warszawskie Zespoły Psychologiczno-Terapeutyczne Stowarzyszenia dla Rodzin:

ul. Ząbkowska 39 m 1,2
03-736 Warszawa

ul. Nowodworska 35 m 31
03-133 Warszawa

ul. Pszczyńska 26 m 57;
03-690 Warszawa

ul. Nefrytowa 12
03-680 Warszawa
 (22) 619 42 47
 

(22) 290 53 90
 

(22) 253 49 47


(22) 279 14 93  
Fundacja Mederi al. Dzieci Polskich 20 04-730 Warszawa (22) 111 00 36
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Wawer m.st. Warszawa ul. Włókiennicza 54
04-974 Warszawa
(22) 612 77 97

 
 
PLACÓWKA ADRES TELEFON
Fundacja Nagle Sami  al. Wojska Polskiego 1a
01-524 Warszawa
(22) 633 54 25
Telefon Zaufania skierowany do dzieci i młodzieży   116 111
Kryzysowy Telefon Zaufania   116 123
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Dział Interwencji Kryzysowej 
ul. 6 sierpnia 1/5
02-843 Warszawa
(22) 855 44 32
514 202 619
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Punkt Interwencyjny  
pl. Dąbrowskiego 7
00-057 Warszawa
(22) 837 55 59
535 430 902
Stowarzyszenie ASLaN ul. Nowolipie 17
00-150 Warszawa
(22) 636 49 04
Stowarzyszenie dla Rodzin Warszawskie Zespoły Psychologiczno-Terapeutyczne Stowarzyszenia dla Rodzin:

ul. Ząbkowska 39 m 1,2
03-736 Warszawa

ul. Nowodworska 35 m 31
03-133 Warszawa

ul. Pszczyńska 26 m 57;
03-690 Warszawa

ul. Nefrytowa 12
03-680 Warszawa
 (22) 619 42 47
 

(22) 290 53 90
 

(22) 253 49 47


(22) 279 14 93  
Towarszystwo  Pomocy  Młodzieży TPM Nowolipki 2
00-150 Warszawa
 
(22) 887 88 05 
Fundacja Mederi al. Dzieci Polskich 20
04-730 Warszawa
(22) 111 00 36

 
 
PLACÓWKA ADRES TELEFON
Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny w Warszawie
 
ul. Nowy Zjazd 1
00-301 Warszawa
(22) 62110 75
Ośrodek Adopcyjny TPD ul. Kredytowa 1a/13
00-056 Warszawa
(22) 826 22 15
Adopcyjny Telefon Zaufania
 
  501 615 204
Poradnia dla Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych PORT al. Zjednoczenia 34
01-830 Warszawa
501 860 916
Fundacja Rodzin Adopcyjnych ul. Płatnicza 83
01-827 Warszawa
603 771 400
Stowarzyszenie dla Rodzin Warszawskie Zespoły Psychologiczno-Terapeutyczne Stowarzyszenia dla Rodzin:

ul. Ząbkowska 39 m 1,2
03-736 Warszawa

ul. Nowodworska 35 m 31
03-133 Warszawa

ul. Pszczyńska 26 m 57;
03-690 Warszawa

ul. Nefrytowa 12
03-680 Warszawa
 (22) 619 42 47
 

(22) 290 53 90
 

(22) 253 49 47


(22) 279 14 93  
Fundacja Mederi al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa (22) 111 00 36
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Wawer m.st. Warszawa ul. Włókiennicza 54
04-974 Warszawa
(22) 612 77 97

 
 
PLACÓWKA ADRES TELEFON
Miejski Zespół Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie ul. Gen. Andersa 5
00-147 Warszawa
(22) 50 97 119
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych al. Jana Pawła II 13
00-828 Warszawa
(22) 50 55 500
Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych ul. Narbutta 49/51
02-529 Warszawa
(22) 565 48 79
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym ul. Głogowa 2b
02-639 Warszawa
22 848 82 60
Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa Bardziej Kochani ul. Conrada 13
01-922 Warszawa
(22) 663 40 43
Telefon Zaufania:
(22) 663 43 90
Ośrodek Wczesnej Interwencji ul. Pilicka 21
02-613 Warszawa
(22) 844 44 29

 
 
PLACÓWKA ADRES TELEFON
Urząd do Spraw Cudzoziemców ul. Taborowa 33
02-699 Warszawa
(22) 601 75 36
Fundacja Na Rzecz Różnorodności Społecznej ul. Kobielska 34/13
04-359 Warszawa
574 682 244
Fundacja Polskie Forum Migracyjne ul. Szpitalna 5/14
00-031 Warszawa
692 913 993
Fundacja Ocalenie ul. Krucza 6/14a
00-537 Warszawa
(22) 828 04 50
Amnesty International ul. Piękna 66a/2
00-672 Warszawa
(22) 827 60 00

 
 
PLACÓWKA ADRES TELEFON
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Poradnia autystyczna dla dzieci i młodzieży
ul. Żwirki I Wigury 63A
02-091 Warszawa

 
(22) 317 91 88
Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii
Poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym w Warszawie
ul. Brzeska 12
03-739 Warszawa
(22) 468 25 01
NZOZ Poradnia Rehabilitacyjna Dla Dzieci "Krasnal"
Poradnia autyzmu
ul. Sireniawitów 12
03-188 Warszawa
(22) 88 44 330
Fundacja Synapsis Ośrodek Dla Dzieci I Osób Dorosłych Z Autyzmem Oraz Innymi Zaburzeniami Rozwojowymi
Ośrodek dla Dzieci i Osób Dorosłych z Autyzmem
oraz Innymi Zaburzeniami Rozwojowymi
ul. Ondraszka 3
02-085 Warszawa
 
(22) 825 87 42
Ośrodek Wczesnej Interwencji
Poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym
ul. Pilicka 21
02-613 Warszawa
(22) 844 06 37
Instytut Psychiatrii I Neurologii
Poradnia dzieci autystycznych i ich rodzin
ul. Jana III Sobieskiego 9
02-957 Warszawa
(22) 45 82 611
Specjalistyczne Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne Pro Autism
Zespół leczenia środowiskowego osób z autyzmem
ul. Wiktorska 67/2
02-582 Warszawa
 
604 233 895
Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii
Poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym
ul. 3 Maja 127
05-420 Józefów
(22) 468 25 99
Fundacja Synapsis Ośrodek Dla Dzieci I Osób Dorosłych Z Autyzmem Oraz Innymi Zaburzeniami Rozwojowymi
Ośrodek dla Dzieci i Osób Dorosłych z Autyzmem
Oraz Innymi Zaburzeniami Rozwojowymi. Podmiot leczniczy- Filia w Wilczej Górze
ul. Jasna 36 a
Wilcza Góra 05-506 Lesznowola 
 
 
(22) 736 28 00
 

 
 
PLACÓWKA ADRES TELEFON
Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska "Cepelek"
Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży
ul. Koszykowa 78
00-911 Warszawa
(22) 429 11 16
Instytut Matki I Dziecka
Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży
ul. Marcina Kacprzaka 17a
01-211 Warszawa
(22) 327 73 81
Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie
Poradnia psychiatryczna dla dzieci i młodzieży
Aleja Dzieci Polskich 20
04-730 Warszawa
(22) 815 71 61

 
Instytut Psychiatrii i Neurologii 
Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży
ul. Jana III Sobieskiego 9 
02-957 Warszawa
(22) 45 82 611
Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii
Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży
ul. Dzielna 7 
01-154 Warszawa
(22) 468 25 39
Medikar 
Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
ul. Sielecka 22 
00-738 Warszawa
(22) 880 91 37
Ośrodek Wczesnej Interwencji
Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży
ul. Pilicka 21 
02-613 Warszawa
(22) 844 06 37
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów
Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci 
ul. Zamiany 13 
02-786 Warszawa
(22) 644 83 18
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola - Śródmieście
Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
 
ul. Szlenkierów 10 
01-118 Warszawa
(22) 632 37 94
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Żoliorz
Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży
ul. Kochanowskiego 4
01-574 Warszawa
(22) 839 38 13
Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowitnej w Warszawie
Przychodnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży
ul. Puławska 87/89
02-595 Warszawa
(22) 841 26 54
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Północ
Przychodnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży
ul. Jagiellońska 34
03-719 Warszawa
(22) 619 42 31
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe
Przychodnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży
ul. Abrahama 16 
03-982 Warszawa
(22) 810 44 36
Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Vitamed
Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży
ul. Wileńska 18 
03-416 Warszawa
(22) 473 89 37
Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Poradnia Zdrowia Psychicznego
 
ul. Niekłańska 4/24
03-924 Warszawa
(22) 50 98 390
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 
Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci, młodzieży i ich rodzin
ul. Żwirki i Wigury 63a
02-091 Warszawa
(22) 317 91 88
Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii
Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży
ul. 3 Maja 127
05-420 Józefów
(22) 468 25 99
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Oddział kliniczny dzienny psychiatryczny dla dzieci i młodzieży
ul. Żwirki i Wigury 63a
02-091 Warszawa
(22) 317 92 51
Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii 
Oddział dzienny psychiatryczny dla dzieci i młodzieży w Warszawie
ul. Jana III Sobieskiego 9 
02-957 Warszawa
(22) 468 24 22
Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii 
Oddział dzienny psychiatryczny dla dzieci i młodzieży w Warszawie
ul. Brzeska 12 
03-739 Warszawa
(22) 468 25 19
Centrum Zdrowia Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Oddział dzienny psychiatryczny 
ul. Pomorska 1
05-500 Piaseczno 
(22) 750 41 70
Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii 
Oddział dzienny psychiatryczny dla dzieci i młodzieży 
ul. 3 Maja 127
05-420 Józefów
(22) 468 25 94
Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii 
Psychiatryczny rehabilitacyjny oddział dzienny dla dzieci i młodzieży

 
ul. Zagórze
05-462 Zagórze
(22) 468 24 07

 
 
PLACÓWKA ADRES TELEFON
Instytut Psychiatrii i Neurologii - Zespół Profilaktyki i Leczenia Uzależnień
Dzienny Oddział Terapii Uzależnień
ul. Sobieskiego 9
02-957 Warszawa
(22) 651 93 18
Instytut Psychiatrii i Neurologii Zespół Profilaktyki i Leczenia Uzależnień
Całodobowy Oddział Terapii Uzależnień
ul. Sobieskiego 9
02-957 Warszawa
(22) 651 93 18
Instytut Psychiatrii i Neurologii Zespół Profilaktyki i Leczenia Uzależnień
Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych
ul. Sobieskiego 9
02-957 Warszawa
(22) 458 27 53
NZOZ Centrum Medyczne MediCenter
Poradnia Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
ul. Wołoska 88
02-507 Warszawa
(22) 379 21 62
NZOZ Ośrodek Pomocy Zdrowiu
Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
ul. Bellottiego 1
01-022 Warszawa
(22) 838 86 30
Ośrodek Profilaktyczno-Terapeutyczny "PETRA"
Poradnia Leczenia Uzależnień
al. Jerozolimskie 47 m.3
00-697 Warszawa
(22) 629 25 85
Poradnia Profilaktyczno-Rehabilitacyjna
Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu
ul. Radzymińska 129e
03-560 Warszawa
(22) 844 44 30
SP ZOZ Centrum Odwykowe
Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu
ul. Władysława Łokietka 11
03-590 Warszawa
(22) 679 21 45
SP ZOZ Centrum Odwykowe
Poradnia Odwykowa
ul Zgierska 18a
03-934 Warszawa
(22) 870 03 77
SP ZOZ Warszawa Wola - Śródmieście
Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
ul. Mariańska 1
01-123 Warszawa
(22) 628 37 46
SP ZOZ Warszawa-Ursynów
Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu
ul. Zamiany 13
02-786 Warszawa
(22) 648 66 57
Specjalistyczna Przychodnia Lekarska VITAMED Sp. Z o.o.
Poradnia Terapii Uzależnień
ul. Wileńska 18
03-416 Warszawa
(22) 670 49 25
SPZOZ Mazowiecki Szpital Bródnowski
Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu
ul. Kondratowicza 8
03-242 Warszawa

(22) 326 59 40

 

SPZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień Alkoholowych
Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu
ul. Jagiellońska 34
03-719 Warszawa
(22) 619 60 65
SPZOZ Przychodnia Lekarska WAT
Oddział Dzienny Odwykowy
ul. Kartezjusza 2
01-480 Warszawa
882 096 724
SPZOZ Szpital Wolski
Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnień
ul. Kasprzaka 17
01-211 Warszawa
(22) 389 48 80
SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście
Przychodnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu
ul. Leszno 17
(d. Elektoralna 26)
00-892 Warszawa
(22) 620 35 24
SPZZLO Warszawa Żoliborz - ZLA Żoliborza, Bielan i Łomianek - Przychodnia Żeromskiego
Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu
ul. Żeromskiego 13
01-887 Warszawa
(22) 663 54 39
SPZZLO Warszawa-Żoliborz
Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
ul. Żeromskiego 13
01-887 Warszawa
(22) 663 54 39
Stowarzyszenie "MONAR" - Izba Chorych w Warszawie
Całodobowy oddział terapii uzależnienia od alkoholu
ul. Marywilska 44A
03-042 Warszawa
(22) 676 99 97
Stowarzyszenie "Monar" - Izba Chorych w Warszawie
Dzienny Oddział Terapii Uzależnień od Alkoholu
ul. Marywilska 44A
03-042 Warszawa
(22) 676 99 97
Stowarzyszenie "MONAR" - Izba Chorych w Warszawie
Oddział detoksykacji od alkoholu
ul. Marywilska 44A
03-042 Warszawa
(22) 676 99 97
SWZP Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej
Poradnia Leczenia Osób Uzależnionych od Alkoholu
ul. Kolska 2/4
01-045 Warszawa
(22) 838 91 36
SWZP Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej
Oddział XVIII Leczenia Osób Uzależnionych od Alkoholu
ul. Kolska 2/4
01-045 Warszawa
(22) 838 91 36
SZPZLO
Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
ul. Sosnkowskiego 18
02-495 Warszawa
(22) 353 24 16
SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy
Poradnia Terapii Uzależnienia i Wpółuzależnień
ul.Cegielniana 8
02-471 Warszawa
518 571 803
SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy
Poradnia leczenia uzależnienia od alkoholu
ul. Czumy 1
01-355 Warszawa
(22) 664 58 95
SZPZLO Warszawa Mokotów
Młodzieżowa Poradnia Profilaktyki i Terapii POZA ILUZJĄ
ul. Dąbrowskiego 75a
02-586 Warszawa
(22) 844 94 61
SZPZLO Warszawa-Mokotów
Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
ul. Belgijska 4
02-511 Warszawa
 
(22) 845 46 49
SZPZLO Warszawa-Targówek
Poradnia Leczenia Uzależnień
ul. Rembielińska 8
03-343 Warszawa
(22) 674 55 21
SZPZLO Warszawa-Wawer
Przychodnia Rejonowa nr 1 Opieka Psychiatryczna i Leczenia Uzależnień
ul. Strusia 4/8
04-564 Warszawa
(22) 590 09 70
VICTI NZOZ
Oddział Dzienny
ul. plac Czerwca 1976 nr 3
02-495 Warszawa
(22) 478 33 00
VICTI NZOZ
Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
ul. plac Czerwca 1976 nr 3
02-495 Warszawa
(22) 478 33 00

 
Wszelkie prawa zastrzeżone 2024 / Deklaracja dostępności / Polityka prywatności
29.03.2024 r. (piątek) - czynne od 8:00 do 16:00
30.03.2024 r. (sobota) - nieczynne
Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.   akceptuje  polityka prywatności