ul. Siennicka 40, 04-393 Warszawa, (22) 610-21-32

DZIELNICOWE CENTRUM DO SPRAW INTEGRACJI

 
 
 Z inicjatywy Biura Edukacji m. st. Warszawy, od listopada 2008 r. w Dzielnicy Praga Południe działa Dzielnicowe Centrum ds. Integracji.

Do realizacji zadań Centrum został powołany Dzielnicowy Zespół ds. Integracji, w którego skład wchodzą dyrektorzy przedszkoli i szkół integracyjnych funkcjonujących w dzielnicy, przedstawiciele Wydziału Edukacji w Urzędzie Dzielnicy oraz przedstawiciele Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 4 i nr 16. Aktualnie siedziba Zespołu mieści się w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 16 ul. Siennicka 40.
Zdjęcia Przedstawkia logo Dzielnicowego Centrum Integracji

 
 Główne zadania Zespołu to:
  • pomoc rodzicom w wyborze jak najlepszej formy kształcenia dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole lub placówce oświatowej,
  • upowszechnianie wiedzy dotyczącej przepisów prawa oświatowego i zagadnień związanych problematyką integracji wśród dyrektorów placówek edukacyjnych na terenie dzielnicy,
  • koordynowanie działań psychologów i pedagogów szkolnych z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi,
  • stworzenie systemu pomocy dziecku z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i jego rodzinie na terenie danej dzielnicy.
 
Rodziców i Nauczycieli dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zapraszamy do współpracy w tworzeniu optymalnych rozwiązań edukacyjnych odpowiednio do potrzeb uczniów oraz do korzystania z porad i konsultacji.

Wykaz szkół specjalnych oraz ośrodków dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami oraz z zagrożeniem niedostosowaniem społecznym znajduje się w informatorze  >>>link<<<  do informatora

Przewodnicząca Zespołu DCI - dyrektor PPP nr 16 Bogumiła Szmidt


Dyżury na terenie poradni: 
Przewodnicząca - czwartek 16.00 – 17.00

Na indywidualne konsultacje zapraszamy po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania - tel. 22 610 21 32
Wszelkie prawa zastrzeżone 2024 / Deklaracja dostępności / Polityka prywatności
29.03.2024 r. (piątek) - czynne od 8:00 do 16:00
30.03.2024 r. (sobota) - nieczynne
Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.   akceptuje  polityka prywatności