ul. Siennicka 40, 04-393 Warszawa, (22) 610-21-32
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Zapisy na terapię integracji sensorycznej w roku szkolnym 2023/2024

1. Zapisy na terapię będą przyjmowane telefonicznie dnia 09.10.2023 r. w godzinach 8.00-10.00 pod numerem 
 (22) 610-21-32  do wyczerpania miejsc. Liczba miejsc jest ograniczona z uwagi na konieczność kontynuacji  terapii  SI przez niektóre z dzieci, które rozpoczęły zajęcia w r.szk.2022/2023
2. PROSIMY RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH O ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM

           Regulamin terapii integracji sensorycznej (plik w formacie PDF, 453 KB)

          Podstawą do przyjęcia dziecka na zajęcia terapeutyczne jest aktualna (przeprowadzona w ciągu ostatniego roku)           diagnoza/konsultacja dotycząca rozwoju procesów integracji sensorycznej.
          W pierwszej kolejności na terapię SI kwalifikowane są dzieci:
         - wymagające kontynuacji terapii SI rozpoczętej w PPP16 w r.szk.2022/2023;
         - nieobjęte bezpłatną formą zajęć z SI,
          Nie przyjmujemy na terapię SI dzieci posiadających:
          Realizują one terapię integracji sensorycznej w placówkach w ramach zaleceń wynikających z posiadanych           dokumentów.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Zapisy na terapię pedagogiczną w zakresie czytania i pisania oraz pedagogiczną z matematyki w roku szkolnym 2023/2024


1. Zapisy na terapię pedagogiczną w roku szkolnym 2023/2024 będą przyjmowane od 4.09.2023 r. do 16.09.2023 r. poprzez złożenie w sekretariacie Poradni odpowiedniego wniosku
2. Wnioski są dostępne na stronie internetowej oraz w sekretariacie Poradni:  3.  PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKU PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM TERAPII PEDAGOGICZNEJ :  1. Na terapię przyjmowani są uczniowie po diagnozie psychologiczno-pedagogicznej ze wskazaniem do uczestnictwa  w zajęciach.
2. Komisja kwalifikacyjna, w której skład wchodzą terapeuci pedagogiczni analizuje dokumentację i kwalifikuje uczniów na daną terapię pedagogiczną.
3. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci, które dotychczas nie były objęte wsparciem terapeutycznym.
4. Zajęcia terapii pedagogicznej w zakresie czytania i pisania obejmują dzieci uczęszczające do klas od „0” do VI klasy szkoły podstawowej. Starsi uczniowie w zależności od możliwości Poradni, korzystają z terapii lub konsultacji.
5. Zajęcia terapii pedagogicznej z matematyki obejmują dzieci uczęszczające do klas od „0” do IV klasy szkoły podstawowej.
6. Informację o przyjęciu i terminie rozpoczęcia zajęć terapii pedagogicznej przekazują pedagodzy, u których dziecko będzie realizować terapię (telefonicznie w ostatnim tygodniu września danego roku szkolnego).
7. Rodzice zobowiązują się do dostarczenia stałego planu lekcji (godzinowego) w ciągu pierwszych trzech tygodni września tj. do 21 września 2023 r..
8. Dzieci, które nie zostały przyjęte na zajęcia terapeutyczne zapisujemy na listę rezerwową. Przyjęcie na terapię z listy rezerwowej odbywa się wyłącznie w przypadku zwolnienia się miejsca (wówczas proponowany jest zwalniający się termin). Lista rezerwowa obowiązuje tylko na dany rok szkolny.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapisy na terapię metodą Tomatisa w roku szkolnym 2023/2024

1. Przyjmowanie wniosków oraz zgody na udział dziecka w terapii metodą Tomatis odbędzie się  w dniu 14.09.2023 r.    (czwartek) w godzinach 8:00-18:00 w gabinecie nr 111 w siedzibie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16 ul. Siennicka      40
 2. Wnioski są dostępne na stronie internetowej oraz w sekretariacie Poradni:  3. PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKU PROSIMY O WYDRUKOWANIE I ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM
  ZAPISÓW/TERAPII TOMATISA ORAZ PODPISANIE ZGODY NA UDZIAŁ DZIECKA W TERAPII:
       1. Kolejność zgłoszeń nie decyduje o kolejności rozpoczęcia terapii.
       2. O terminie rozpoczęcia terapii przez dziecko decydują terapeuci i informują o tym wnioskodawcę  z              dwutygodniowym wyprzedzeniem.
       3. Jeśli dziecko nie zakwalifikuje się do terapii teraputa poinformuje o tym wnioskodawcę najpóźniej do
          28.09.2023 r.
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Zapisy na terapię logopedyczną w roku szkolnym 2023/2024

  1.  Zapisy na terapię będą przyjmowane telefonicznie dnia 5.09.2023 r. w godzinach 14.00-18.00 pod numerem
       (22) 610-21-32 wew. 310 - do wyczerpania miejsc. Liczba miejsc jest ograniczona z uwagi na konieczność
       kontynuacji  terapii  logopedycznej przez niektóre z dzieci, które rozpoczęły zajęcia w r.szk.2022/2023
  2.  PROSIMY RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH O ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM
       TERAPII LOGOPEDYCZNEJ:

  1.  W pierwszej kolejności na terapię logopedyczną kwalifikowane są dzieci:
    - wymagające kontynuacji terapii rozpoczętej w PPP16 w r.szk.2022/2023;
    - nieobjęte bezpłatną formą opieki logopedycznej, z wyraźnie opóźnionym rozwojem mowy lub z zaburzonym
    rozwojem mowy;
    - objęte grupową formą opieki logopedycznej, ze znacznie zaburzonym rozwojem mowy.
   2.  Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu i formie wsparcia dla dziecka podejmuje zespół logopedów.
   3.  Nie przyjmujemy na terapię logopedyczną dzieci posiadających: Realizują one terapię logopedyczną w             placówkach w  ramach zaleceń wynikajacych z posiadanych dokumentów.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 


----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                      

 
Wszelkie prawa zastrzeżone 2024 / Deklaracja dostępności / Polityka prywatności
Godziny otwarcia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16
do 22.07.2024 r. poniedziałek-piątek 8:00-19:00
od 23.07.2024 r.do  16.08.2024 r. poniedziałek-wtorek-środa-piątek 8:00-16:00, czwartek 8:00-19:00
(w okresie lipiec – sierpień w soboty Poradnia będzie nieczynna)
Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.   akceptuje  polityka prywatności