ul. Siennicka 40, 04-393 Warszawa, (22) 610-21-32
ZAPISY DO SPECJALISTÓW  marzec 2024

26.02– poniedziałek rozpoczynają się zapisy do:
- Anna Grosicka (Przedszkole 46,54,57,227)
- Magdalena Majewska – (SP 215, SP 312 kl. 0-3)
- Agnieszka Brzezińska - (WWRD oraz małe dzieci nieplacówkowe)
- Katarzyna Czupryna - Chudek - (WWRD oraz małe dzieci nieplacówkowe, ZSS nr 90)
- Paweł Błoński (SP 141)
- Magdalena Sasin (SP 163 kl. 1-3, SP 375 kl. 0-3)
 
27.02 – wtorek rozpoczynają się zapisy do:
- diagnoza matematyczna – Joanna Awdziewicz
- diagnoza SI (E. Grzybowska, J. Smorczewska, K. Stablewska, Rosińska M.)
- Małgorzata Ostrowska (SP 401, SP 402 kl. 0-3)
- Magdalena Maciąg (SP 402 kl. 4-8)
 
28.02 – środa rozpoczynają się zapisy do:
- Anna Gutenberg - Piela (SP 185)
- Anna Wiak (SP 279 kl. 1-3, ZSGH ul. Majdańska 30/36)
- Anna Pliszka (STO 10, MOS nr 7, SP 163 kl. 4-8)
- Magdalena Krakowian-Rząca (SP 246)
- Anna Strzelczak (SP 135, ZS nr 5, ZSSG ul. Komorska 17/23, Przedszkole Specjalne nr 249)
- Anna Paprocka (przedszkola niepubliczne)
 
29.02 – czwartek rozpoczynają się zapisy do:
- Marta Gralewska (SP 312 kl. 4-8, SP 375 kl. 4-8)
- Ewa Wrzesień (doradca zawodowy)
- Radosława Kompowska - Marek (doradca zawodowy)
- Maria Kwiatkowska (Przedszkole nr 384, 179, 444, 380)
- Joanna Stacherczak – (Przedszkole nr 198, nr 370)
- Dominika Olejniczak (Przedszkole nr 48, 230, 331, 392)
- (SP 374, SP 279, PSP 114)
- diagnoza Tomatis

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Zapisy na terapię
integracji sensorycznej w roku szkolnym 2023/2024

 
 1. Zapisy na terapię będą przyjmowane telefonicznie dnia 09.10.2023 r. w godzinach 8.00-10.00 pod numerem 
  (22) 610-21-32  do wyczerpania miejsc. Ilość miejsc jest ograniczona z uwagi na konieczność kontynuacji  terapii  SI przez niektóre z dzieci, które rozpoczęły zajęcia w r.szk.2022/2023
 2. PROSIMY RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH O ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM
           Regulamin terapii integracji sensorycznej (plik w formacie PDF, 453 KB)

          Podstawą do przyjęcia dziecka na zajęcia terapeutyczne jest aktualna (przeprowadzona w ciągu ostatniego roku)           diagnoza/konsultacja dotycząca rozwoju procesów integracji sensorycznej.
          W pierwszej kolejności na terapię SI kwalifikowane są dzieci:
         - wymagające kontynuacji terapii SI rozpoczętej w PPP16 w r.szk.2022/2023;
         - nieobjęte bezpłatną formą zajęć z SI,
          Nie przyjmujemy na terapię SI dzieci posiadających:
          Realizują one terapię integracji sensorycznej w placówkach w ramach zaleceń wynikających z posiadanych           dokumentów.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Zapisy na terapię pedagogiczną w zakresie czytania i pisania oraz pedagogiczną z matematyki w roku szkolnym 2023/2024


 1. Zapisy na terapię pedagogiczną w roku szkolnym 2023/2024 będą przyjmowane od 4.09.2023 r. do 16.09.2023 r. poprzez złożenie w sekretariacie Poradni odpowiedniego wniosku
 2. Wnioski są dostępne na stronie internetowej oraz w sekretariacie Poradni:
    3.  PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKU PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM TERAPII PEDAGOGICZNEJ : 
 1. Na terapię przyjmowani są uczniowie po diagnozie psychologiczno-pedagogicznej ze wskazaniem do uczestnictwa  w zajęciach.
 2. Komisja kwalifikacyjna, w której skład wchodzą terapeuci pedagogiczni analizuje dokumentację i kwalifikuje uczniów na daną terapię pedagogiczną.
 3. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci, które dotychczas nie były objęte wsparciem terapeutycznym.
 4. Zajęcia terapii pedagogicznej w zakresie czytania i pisania obejmują dzieci uczęszczające do klas od „0” do VI klasy szkoły podstawowej. Starsi uczniowie w zależności od możliwości Poradni, korzystają z terapii lub konsultacji.
 5. Zajęcia terapii pedagogicznej z matematyki obejmują dzieci uczęszczające do klas od „0” do IV klasy szkoły podstawowej.
 6. Informację o przyjęciu i terminie rozpoczęcia zajęć terapii pedagogicznej przekazują pedagodzy, u których dziecko będzie realizować terapię (telefonicznie w ostatnim tygodniu września danego roku szkolnego).
 7. Rodzice zobowiązują się do dostarczenia stałego planu lekcji (godzinowego) w ciągu pierwszych trzech tygodni września tj. do 21 września 2023 r..
 8. Dzieci, które nie zostały przyjęte na zajęcia terapeutyczne zapisujemy na listę rezerwową. Przyjęcie na terapię z listy rezerwowej odbywa się wyłącznie w przypadku zwolnienia się miejsca (wówczas proponowany jest zwalniający się termin). Lista rezerwowa obowiązuje tylko na dany rok szkolny.

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Zapisy na terapię metodą Tomatisa w roku szkolnym 2023/2024

 
 1. Przyjmowanie wniosków oraz zgody na udział dziecka w terapii metodą Tomatisa odbędzie się  w dniu 14.09.2023 r. (czwartek) w godzinach 8:00-18:00 w gabinecie nr 111 w siedzibie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16 ul. Siennicka 40
 2. Wnioski są dostępne na stronie internetowej oraz w sekretariacie Poradni:
          (wniosek o objęcie terapią tomatis 2023-2024-plik w formacie docx , 32KB)

      3. PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKU PROSIMY O WYDRUKOWANIE I ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM
          ZAPISÓW/TERAPII TOMATISA ORAZ PODPISANIE ZGODY NA UDZIAŁ DZIECKA W TERAPII:

         (Regulamin zapisów na terapię Tomatis-plik w formacie PDF, 124 KB)

       1. Kolejność zgłoszeń nie decyduje o kolejności rozpoczęcia terapii.
       2. O terminie rozpoczęcia terapii przez dziecko decydują terapeuci i informują o tym wnioskodawcę  z              dwutygodniowym wyprzedzeniem.
       3. Jeśli dziecko nie zakwalifikuje się do terapii teraputa poinformuje o tym wnioskodawcę najpóźniej do
          28.09.2023 r.
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Zapisy na terapię logopedyczną w roku szkolnym 2023/2024


      1.  Zapisy na terapię będą przyjmowane telefonicznie dnia 5.09.2023 r. w godzinach 14.00-18.00 pod numerem
          (22) 610-21-32 wew. 310 - do wyczerpania miejsc. Ilość miejsc jest ograniczona z uwagi na konieczność
          kontynuacji  terapii  logopedycznej przez niektóre z dzieci, które rozpoczęły zajęcia w r.szk.2022/2023
      2.  PROSIMY RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH O ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM
           TERAPII LOGOPEDYCZNEJ:

           (Regulamin terapii logopedycznej-plik w formacie PDF, 453 KB)

      1.  W pierwszej kolejności na terapię logopedyczną kwalifikowane są dzieci:
         - wymagające kontynuacji terapii rozpoczętej w PPP16 w r.szk.2022/2023;
         - nieobjęte bezpłatną formą opieki logopedycznej, z wyraźnie opóźnionym rozwojem mowy lub z zaburzonym
           rozwojem mowy;
         - objęte grupową formą opieki logopedycznej, ze znacznie zaburzonym rozwojem mowy.
       2.  Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu i formie wsparcia dla dziecka podejmuje zespół logopedów.
       3.  Nie przyjmujemy na terapię logopedyczną dzieci posiadających: Realizują one terapię logopedyczną w placówkach w ramach zaleceń wynikajacych z posiadanych dokumentów.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 


----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                      

 
Wszelkie prawa zastrzeżone 2024 / Deklaracja dostępności / Polityka prywatności

09.02.2024 r. (piątek) - Sekretariat nieczynny w godzinach 10:00 - 14:00
Przepraszamy za utrudnienia.
Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.   akceptuje  polityka prywatności