ul. Siennicka 40, 04-393 Warszawa
A+
A-

Informacje do zapoznania się przed wizytą w Poradni

Szanowni Państwo,

z uwagi na stan epidemii organizacja pracy Poradni w roku szkolnym 2020/2021 ulega zmianie.

Na terenie Poradni odbywają się niezbędne wizyty diagnostyczne i terapeutyczne. Do placówki zapraszamy wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów infekcji mogących świadczyć o zakażeniu koronawirusem (podwyższona temperatura ciała, ból głowy i mięśni, ból gardła, kaszel, duszności i problemy z oddychaniem, uczucie wyczerpania, brak apetytu). Dotyczy to również domowników. 

Wizyty w Poradni możliwe są wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty.  Zapisy prowadzi sekretariat. Harmonogram zapisów jest dostępny w zakładce Zapisy na diagnozę i terapię. Prosimy o punktualne stawianie się na wizyty.

Wywiad z rodzicem/pełnoletnim uczniem, konsultacje, przekazywanie informacji oraz dokumentów, omówienie wyników badań – w miarę możliwości odbywają się w formie zdalnej.

W razie nagłego wystąpienia sytuacji trudnej do Państwa dyspozycji pozostaje też kontakt mailowy: wsparcie@ppp16.waw.pl oraz telefoniczne dyżury pełnione w ramach Psychologicznego Centrum Wsparcia dla Rodziców i Uczniów:
plakat centrum wsparcia

 
Obowiązkiem wszystkich Klientów Poradni jest zapoznanie się i postępowanie według poniższej procedury:
 
Procedura postępowania dla dzieci i rodziców/opiekunów/pełnoletnich uczniów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16 w Warszawie w celu minimalizowania ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2
 
 1. Na terenie Poradni odbywają się wyłącznie niezbędne wizyty. Wywiad z rodzicem/pełnoletnim uczniem, konsultacje, przekazywanie informacji oraz dokumentów, omówienie wyników badań – odbywają się w formie zdalnej.
 2. Wizyty w Poradni odbywają się wyłącznie o umówionej godzinie.
 3. Dzień przed wizytą w Poradni psycholog kontaktuje się z rodzicem/opiekunem prawnym/pełnoletnim uczniem telefonicznie w celu potwierdzenia wizyty oraz przeprowadzenia wywiadu dotyczącego stanu zdrowia (zgodnie z pytaniami widniejącymi w Oświadczeniu - Załącznik 1).  W przypadku regularnych wizyt przekazanie informacji na temat stanu zdrowia może nastąpić w innej formie (sms, email).
 4. Rodzic/opiekun prawny wraz z dzieckiem lub pełnoletni uczeń zobowiązują się do przestrzegania w drodze do i z Poradni aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 5. Osoby odbywające wizytę w Poradni prosimy o przychodzenie na umówioną godzinę, nie wcześniej niż pięć minut przed czasem. W przypadku wcześniejszego przyjścia prosimy o oczekiwanie na zewnątrz.
 6. Dziecku może towarzyszyć tylko jeden rodzic/opiekun, bez dodatkowych członków rodziny.
 7. Dziecko jak i rodzic/opiekun, pełnoletni uczeń  muszą być bezwzględnie zdrowi.
 8. Prosimy o nieprzyprowadzanie dzieci z objawami infekcji na diagnozę, terapię oraz inne zajęcia. Osoby z objawami chorobowymi będą odsyłane do domu.
 9. Na teren Poradni nie wnosi się zbędnych przedmiotów oraz jedzenia i picia.
 10. Zaleca się aby dziecko/uczeń pełnoletni posiadało własne przybory piśmiennicze (długopis, ołówek, ewentualnie kredki).
 11. Zaleca się, aby rodzic/opiekun/pełnoletni uczeń przebywający na terenie Poradni zachowywał dystans wobec innych osób/chronił usta i nos (np. maseczką). Obowiązek nie dotyczy:
  • osób, które mają trudności w oddychaniu, lub nie są zdolne do samodzielnego zakrywania ust i nosa;
  • osób, które nie są w stanie samodzielnie założyć środków ochrony;
  • małych dzieci.
 12. Zalecane jest, aby starsze dzieci podczas pobytu w Poradni używały maseczki (jeśli nie ma przeciwskazań)/zachowywały dystans społeczny.
 13. Bezpośrednio po wejściu do budynku Poradni należy zdezynfekować lub umyć dłonie (zgodnie z instrukcją).
 14. Rodzic/opiekun/pełnoletni uczeń wypełnia Oświadczenie (Załącznik 1).
 15. W przypadku niepokojących objawów infekcji dziecku, jak i rodzicowi/opiekunowi (za zgodą osoby zainteresowanej) mierzona jest temperatura. W przypadku pomiaru 38°C lub wyżej, bądź niewyrażenia zgody na przeprowadzenie pomiaru wizyta nie może się odbyć.
 16. W sytuacji gdy w trakcie pobytu w Poradni wystąpią objawy infekcji wizyta zostanie przerwana a dziecko oddane pod opiekę rodzica.
 17. Jeśli nie ma  przeciwskazań do przeprowadzenia badania rodzic/opiekun z dzieckiem lub pełnoletni uczeń wraz ze specjalistą kierują się do gabinetu.
 18. Rodzic/opiekun podczas badania dziecka oczekuje w wyznaczonym miejscu, powstrzymuje się od przemieszczania po Poradni i wychodzenia na zewnątrz.
 19. Rodzic/opiekun/pełnoletni uczeń powstrzymuje się od wizyt w sekretariacie Poradni – wszystkich istotnych informacji udziela specjalista.
 20. Wszystkie osoby przebywające w Poradni zobowiązane są do zachowania niezbędnej odległości 1,5-2 m i stosowania się do zasad bezpieczeństwa.
 21. Po skończonym badaniu rodzic/opiekun z dzieckiem/pełnoletni uczeń opuszczają teren Poradni. 
 22. Klienci Poradni chcący odebrać dokumenty, złożyć dokumenty, pobrać druki umawiają się telefonicznie na określoną godzinę lub przychodzą do siedziby Poradni i przywołują dzwonkiem pracownika sekretariatu, czekają na jego przyjście. Przypominamy, że wiele spraw można załatwić bez osobistej wizyty w Poradni.
 23. Bieżące informacje na temat oferty i funkcjonowania Poradni oraz kontaktu z sekretariatem i ze specjalistami znajdują się na stronie internetowej:  ppp16.waw.pl


 
Załącznik 1.
Imię i nazwisko dziecka:  
Imię i nazwisko opiekuna:  
Numer telefonu:  
Data wizyty w Poradni:  


 

 
 
OŚWIADCZENIE
 
Oświadczam, że
 
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego/pełnoletniego ucznia
……………………………………………..……………………
 
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
 
Administratorem danych osobowych (w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO) jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 16 z siedzibą przy ul. Siennickiej 40 w Warszawie

Dane osobowe klientów są zbierane w związku z działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą Administratora oraz przeciwdziałaniem, zwalczaniem, a w szczególności zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 są przetwarzana w celu : zapewnienia bezpieczeństwa klientom (podstawa prawna: wykonywanie zadania realizowanego w interesie publicznym – art. 6 ust. 1 lit. E RODO), ochrony interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego, ( Podstawa prawna art. 9 ust. 2 lit. i RODO ). Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji powyższych celów.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo złożyć wniosek o dostęp do swoich danych, ich sprostowanie, usunięcie, ograniczenie przetwarzania, złożenia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), a także prawo do sprzeciwu wobec wykorzystywania jej danych osobowych – na zasadach określonych w RODO.

Kontakt w sprawach ochrony danych osobowych: akorycka@dbfopld.waw.pl

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych w placówce można uzyskać na stronie internetowej https://ppp16.waw.pl/ lub tablicy informacyjnej w placówce.

 
Wypełnia specjalista:
Dziecko zakwalifikowane do badania TAK/NIE (zakreślić właściwe)
Czytelny podpis …………….…………………………………………………………….
 
Wszelkie prawa zastrzeżone 2021 / Deklaracja dostępności / Polityka prywatności
Zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety, która pomoże dostosować ofertę Poradni do potrzeb Państwa i dzieci:

https://forms.office.com/r/h48D5qZqMk

Dziękujemy!
Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.   akceptuje  polityka prywatności