ul. Siennicka 40, 04-393 Warszawa
A+
A-

Aktualności

Godziny otwarcia Poradni w wakacje

Od 29 czerwca do 31 sierpnia 2020 roku Poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku w następujących godzinach:

poniedziałek, wtorek, środa, piątek - 8:00-16:00
czwartek - 8:00-18:00
 

Lato w mieście 2020

Zapisy do specjalistów na lipiec i sierpień

Szanowni Państwo,
w dniu dzisiejszym rozpoczynamy zapisy na wizyty do specjalistów (w lipcu i sierpniu). Zapisy, wyłącznie telefonicznie, prowadzi sekretariat pod numerem telefonu: 22 610-21-32.


Jednocześnie przypominamy, że na terenie Poradni odbywają się wyłącznie niezbędne wizyty. Wywiad z rodzicem/pełnoletnim uczniem, konsultacje, przekazywanie informacji oraz dokumentów, omówienie wyników badań – odbywają się w formie zdalnej.
 

Procedura postępowania dla dzieci i rodziców

Szanowni Państwo,

prosimy o zapoznanie się z zasadami postępowania podczas wizyty diagnostycznej w Poradni: 

Procedura postępowania dla dzieci i rodziców/opiekunów pełnoletnich uczniów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16 w Warszawie w celu minimalizowania ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się  koronawirusa SARS-CoV-2
 

Czwartki wiedzy o zdrowiu psychicznym - w czasach pandemii

Czwartki wiedzy o zdrowiu psychicznym – w czasach pandemii
Program wsparcia nauczycieli pracujących z uczniami z zaburzeniami psychicznymi


Celem programu jest wsparcie nauczycieli pracujących z uczniami z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza tych nauczycieli,  którzy prowadzą zajęcia w ramach nauczania indywidualnego  i zindywidualizowanej ścieżki nauczania.  Wsparcie to będzie polegać na:
  • dostarczeniu nauczycielom wiedzy o zaburzeniach emocjonalnych i psychicznych oraz koniecznych dostosowań w procesie dydaktycznym
  • daniu możliwości omówienia indywidualnych trudności w pracy z uczniem, a także poznaniu problemów innych nauczycieli
  • wypracowywaniu indywidualnych rozwiązań.
Program  jest kontynuacją zajęć, które od zeszłego roku odbywały się w poradni. Jednakże zamiast wykładów, grupy wsparcia i indywidualnych spotkań o charakterze superwizyjnym, proponuję   wykład z dyskusją na platformie Zoom oraz  indywidualne konsultacje dla chętnych (po wcześniejszym umówieniu się),  prowadzone zdalne (Skype lub Zoom). Planowane wcześniej treści zostaną rozszerzone o zagadnienia aktualne w czasie epidemii i będą koncentrować się przede wszystkim na obecności i nieobecności uczniów w szkole –  najpierw w kontekście epidemii a potem odmowy chodzenia do szkoły.   Głównymi adresatami  programu tak jak wcześniej są  nauczyciele uczący  w ramach nauczania indywidualnego  i zindywidualizowanej ścieżki nauczania, w wykładach mogą uczestniczyć także inni nauczyciele, pedagodzy, jak również zainteresowani rodzice.  Zaproponowane w tej części tematy powinny być szczególnie interesujące dla nauczycieli, wychowawców i pedagogów, którzy wśród swoich wychowanków, mają uczniów odmawiających chodzenia do szkoły.

Wykłady

Celem wykładów jest rozszerzenie wiedzy słuchaczy o zaburzeniach emocjonalnych oraz zwiększenie kompetencji nauczycieli w kontaktach z uczniami, rodzicami, specjalistami, pokazanie możliwości wsparcia ucznia i odpowiedniego dostosowania wymagań szkolnych do jego potrzeb, przede wszystkim w czasie prowadzenia zajęć w ramach nauczania indywidualnego i zindywidualizowanej ścieżki nauczania.

Program wykładów
  1. 14 maja: Trudności psychiczne dzieci i młodzieży w czasach pandemii – kryzys, stres, lęk, zaburzenia adaptacyjne
  2. 21 maja: W oczekiwaniu na szczęśliwy powrót do szkoły – rozważania o trudności wracania do poprzednich obowiązków (wpływ długiej absencji szkolnej na późniejsze unikanie chodzenia do szkoły, lęk przed powrotem, okres adaptacji)
  3. 28 maja: Czy to zawsze fobia szkolna? Uczeń odmawiający chodzenia do szkoły (omówienie różnych rodzajów absencji, definicja odmowy chodzenia do szkoły, profilaktyka absencji szkolnych)
  4. 4 czerwca: Dlaczego on ciągle nie chodzi do szkoły? - przyczyny odmowy chodzenia do szkoły, mechanizmy podtrzymujące, pomoc)
  5. 18 czerwca: Szczęśliwy powrót. Praca z uczniem odmawiającym chodzenia do szkoły i powracającym do szkoły po dłuższej absencji. (omówienie warunków powrotu ucznia do szkoły po dłuższej absencji i/lub po okresie nauczania indywidualnego)
Wykłady będą odbywać się w czwartki w maju i czerwcu o godzinie 15.00 na platformie Zoom. Przewidywany czas trwania spotkania to około 1,5 godziny. Można uczestniczyć w całym cyklu lub tylko w wybranym spotkaniu. W jednym i drugim przypadku wymagane jest wcześniejsze mailowe zgłoszenie osobie prowadzącej (anna.steinhagen@ppp16.waw.pl), najpóźniej do dnia poprzedzającego wykład. Wykład odbędzie się, jeśli liczba osób zgłoszonych nie będzie mniejsza niż dziesięć.

Indywidualne konsultacje
Indywidualne konsultacje umożliwią omówienia różnych trudności w pracy z uczniem z zaburzeniami psychicznymi ze specjalistą psychologiem - psychoterapeutą. Celem spotkanie, będzie zrozumienie sytuacji i w miarę możliwości zastanowienie się nad strategiami postępowania. Rozmowa dotyczyć będzie problemu wniesionego przez nauczyciela ( z wyłączeniem zagadnień dotyczących metodyki nauczania danego przedmiotu). Przewidziany czas rozmowy to 60 minut. Umówienie terminu konsultacji odbywa się mailowo (anna.steinhagen@ppp16.waw.pl). Przy zgłoszeniu proszę o podanie tematu rozmowy. Konsultacja odbywa się z wykorzystaniem aplikacji Skype (możliwe są też inne rozwiązania – telefon, Zoom itp.).

dr Anna Magdalena Steinhagen

PRACA PORADNI W STANIE EPIDEMII

Szanowni Państwo, 

od 4 maja 2020 r. Poradnia nr 16 wznawia działalność diagnostyczną w zakresie wydawania dokumentów niezbędnych do organizacji kształcenia dzieci/ młodzieży i ważnych dla ich przyszłości edukacyjnej. W pierwszej kolejności zapraszamy uczniów potrzebujących pilnie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego. 

Na terenie Poradni odbywają się wyłącznie niezbędne wizyty. Wywiad z rodzicem/pełnoletnim uczniem, konsultacje, przekazywanie informacji oraz dokumentów, omówienie wyników badań – odbywają się w formie zdalnej.

Ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii diagnozy w Poradni odbywają się wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty.  Zapisy prowadzi sekretariat. 

Godziny otwarcia Poradni od 29 czerwca do 31 sierpnia 2020: poniedziałek, wtorek, środa, piątek w  godzinach 8:00-16:00, czwartek w godzinach 8:00-18:00.  telefon: 22 610-21-32, e-mail: poradnia16@ppp16.waw.pl. W soboty Poradnia jest nieczynna.

Odbiór dokumentów, składanie wniosków bezpośrednio w przedsionku Poradni, w godzinach pracy sekretariatu. Przyjmujemy również mailowo skany lub zdjęcia wypełnionego i podpisanego wniosku (po odwołaniu stanu epidemii rodzic/opiekun prawny dostarczy do Poradni oryginał wniosku). 

Posiedzenia Zespołów Orzekających odbywają się zgodnie z planem.

Specjaliści Poradni przygotowują materiały i informacje dla dzieci i rodziców. Materiały są sukcesywnie uzupełniane i zamieszczane na naszej podstronie:  Przydatne materiały i informacje, oraz na naszym Facebookowym fanpage'u: https://www.facebook.com/PPPnr16/

Nowość! Program wsparcia psychologicznego i psychodietetycznego w walce z obniżonym nastrojem "Obrona na 2 Mózgi" - więcej  w "Aktualnościach".

Psychologiczne Centrum Wsparcia dla Rodziców i Uczniów - szczegółowe informacje w "Aktualnościach".


WAŻNE!


Przed wizytą w Poradni prosimy, by zapoznać się z zasadami obowiązującymi podczas wizyty w Poradni, które umieszczone są na podstronie: Procedura postępowania dla dzieci i rodziców/opiekunów pełnoletnich uczniów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16 w Warszawie w celu minimalizowania ryzyka zarażeniai rozprzestrzeniania się  koronawirusa SARS-CoV-2

Zachęcamy, by przed wizytą wspólnie z najmłodszymi dziećmi obejrzeć poniższą animację:


Klauzula informacyjna RODO - przeciwdziałanie COVID-19 - do zapoznania się na podstronie:
Klauzula informacyjna RODO przeciwdziałanie COVID-19

 

Zmiany prawne dotyczące edukacji domowej

Drodzy Państwo,

informujemy, iż decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej z 29 kwietnia 2020 roku  w okresie czasowego działania jednostek systemu oświaty do uzyskania zgody dyrektora szkoły na realizację nauki w formie edukacji domowej nie jest potrzebna opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej.
(Rozporządzenie z 29 kwietnia 2020 r. Poz. 781).

 

Warsztaty zdalne

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą zajęć dla dzieci i rodziców organizowanych w formie zdalnej - informacje na naszej podstronie: "Warsztaty zdalne".
 

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych podczas pracy zdalnej

Drodzy Rodzice i Opiekunowie, 

prosimy by zapoznać się z informacjami Inspektora Ochrony Danych Osobowych dotyczącymi bezpieczeństwa podczas różnych form zdalnego kontaktu (telefon, mail, wideokonferencje) z pracownikami Poradni. Informacje można znaleźć w pliku "Wskazówki dla rodziców" (plik w formacie PDF, 240 KB).

Wsparcie psychologiczne i psychodietetyczne w walce z obniżonym nastrojem - Obrona na 2 M

Obrona na DWA MÓZGI
wsparcie psychologiczne i psychodietetyczne w walce z obniżonym nastrojem
 
PIERWSZY MÓZG
Sytuacja, w której przyszło nam obecnie żyć wywołuje stres i zagubienie. W związku z utratą poczucia bezpieczeństwa możemy odczuwać niepokój, lęk, nasz nastrój może być obniżony. Mogą pojawić się zaburzenia snu lub apetytu. Możemy czuć się podenerwowani, szybciej tracić cierpliwość. Nasze ciało może czuć się zmęczone, możemy odczuwać bóle brzucha lub głowy. Powodem mogą być pewne schematy w myśleniu jak również zaburzenia rytmu dobowego.
 
DRUGI MÓZG
Nasz układ trawienny nie bez powodu nazywany jest DRUGIM MÓZGIEM. Komórki błony jelitowej wydzielają do 20 różnych hormonów. Jelita są największym magazynem SEROTONINY w naszym organizmie, przechowując ok 95% całych jej zasobów. SEROTONINA to hormon, który reguluje takie procesy życiowe jak SEN, NASTRÓJ i ogólne samopoczucie. Jest faktem, że odpowiednią dietą możemy skutecznie obniżyć siłę negatywnych reakcji naszego organizmu na stres.

Jeśli doświadczasz takich lub podobnych objawów i chciałabyś/chciałbyś to zmienić zapraszamy do udziału w programie wsparcia "Obrona na 2 M". Oferujemy wsparcie psychologa i psychodietetyka w drodze do lepszego samopoczucia.

Telefoniczne porady/konsultacje:

1.     Wywiad:
a. ocena stanu psychicznego
b. cena sposobu funkcjonowania i jego wpływu na samopoczucie
c. ocena kondycji układu trawiennego
d. ocena prawidłowości nawyków żywieniowych
e. ocena i korekta jadłospisów

2.     Wsparcie psychologiczne i psychodietetyczne w procesie wprowadzania zmian
 
Psycholog              Magdalena Krakowian-Rząca
                                tel. 691 469 405                          email: magdalena.krakowian@ppp16.waw.pl
Psychodietetyk     Mariusz Antonowicz
                                 tel. 790 384 222                          e-mail: mariusz.antonowicz@ppp16.waw.pl
 
 
1 2 >
Wszelkie prawa zastrzeżone 2020 / Deklaracja dostępności / Polityka prywatności
UWAGA! WAŻNY KOMUNIKAT! 
 
W związku z wprowadzeniem w naszym kraju stanu zagrożenia epidemicznego zmianie ulega organizacja pracy Poradni. 

W chwili obecnej nie jesteśmy w stanie zapewnić pełnego bezpieczeństwa Klientom i pracownikom Poradni (niedostępność środków dezynfekujących), dlatego wdrażamy inne formy pomocy i organizujemy pracę w sposób zdalny.

Wszystkie spotkania indywidualne oraz zajęcia grupowe zostają odwołane.  Z uwagi na dynamikę sytuacji w chwili obecnej nie wyznaczamy terminów kolejnych spotkań.

Nie przyjmujemy Klientów na terenie Poradni. W pilnych sprawach istnieje możliwość odebrania/złożenia dokumentów w punkcie
w przedsionku Poradni u dyżurującego pracownika.

Szczegółowe informacje na temat zasad funkcjonowania Poradni oraz możliwości i form kontaktu zostaną przekazane wkrótce - prosimy śledzić naszą stronę internetową.

Przepraszamy Państwa za utrudnienia - dla bezpieczeństwa nas wszystkich pozostańmy w kontakcie telefonicznym i mailowym. 


Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.   akceptuje  polityka prywatności