ul. Siennicka 40, 04-393 Warszawa
A+
A-

Aktualności

Akademia Rodziców i Rad Rodziców

W ramach Akademii Rodziców i Rad Rodziców w roku szkolnym 2020/2021 przygotowaliśmy dla Państwa zajęcia w obszarach tematycznych: ABC Rady Rodziców, Niezbędnik aktywnego rodzica, Psychoteka, Rodzic 3.0 oraz Rodzic na „6+”.
Seminaria odbywać się będą we wtorki w godzinach 16.30-19.00 w siedzibie WCIES, ul. Stara 4 i w formie zdalnej. Zapisy na stronie: https://kursy.wcies.edu.pl/pl/Szkolenia-dla-rodzicow-i-przedstawicieli-rad-rodzicow na miesiąc przed szkoleniem.   

Zapraszamy na następujące spotkania:

2020 rok

15 września
Rodzic na "6+" -  Każde dziecko jest zdolne - odkrywanie talentów u dzieci. Prowadząca: Anna Kałuba-Korczak, Uniwersytet dla Rodziców
22 września ABC Rady Rodziców - Program wychowawczo-profilaktyczny. Prowadząca:  Elżbieta Konopacka, logopedka, terapeutka SI
29 września Niezbędnik aktywnego rodzica - Czy niemożliwe jest możliwe  – siła empatii w budowaniu porozumienia i rozwiązywaniu konfliktów w szkole. Prowadząca: Ewa Borgosz koordynatorka do spraw współpracy z rodzicami WCIES
06 października ABC Rady Rodziców - Podstawowe informacje dot. funkcjonowania Rady Rodziców Prowadzący: Andrzej Pery, ekspert prawa oświatowego
13 października ABC Rady Rodziców - Finanse, komunikacja, sprawozdawczość Rady Rodziców. Prowadzący: Andrzej Pery, ekspert prawa oświatowego
20 października Psychoteka - Pomoc pedagogiczno – psychologiczna w szkole, przedszkolu – co każdy rodzic wiedzieć powinien. Prowadząca: Elżbieta Konopacka, logopedka, terapeutka SI
27 października Niezbędnik aktywnego rodzica - Warszawa Lokalnie. Rada rodziców w placówce oświatowej. Finansowe i poza finansowe możliwości wsparcia działań rad rodziców. Prowadząca: Olga Napiontek, Fundacja „Civis Polonus”
03 listopada ABC Rady Rodziców - Współpraca Rady Rodziców z Samorządem Uczniowskim - jak Rada Rodziców może wspierać inicjatywy i pomysły uczniów? Prowadząca: Olga Napiontek, Fundacja „Civis Polonus”
10 listopada Rodzic na "6+" - Co rodzice powinni wiedzieć o mózgu? Prowadząca: Ewa Borgosz, koordynatorka do spraw współpracy z rodzicami WCIES
17 listopada Psychoteka - Co dla mojego dziecka jest najważniejsze? Integracja sensomotoryczna w praktyce – w domu, w przedszkolu, w szkole. Prowadząca: Elżbieta Konopacka, logopedka, terapeutka SI
24 listopada Rodzic 3.0 - Prywatność w sieci - ochrona prywatności własnej i cudzej, reputacja online, niebezpieczne kontakty, seksting i inne zagrożenia związane z brakiem dbałości o własną prywatność. Prowadząca: Julia Piechna, ekspertka Nask
01 grudnia Niezbędnik aktywnego rodzica - Razem – uczniowie cudzoziemscy w naszej szkole. Prowadzące: Małgorzata Wysokińska, konsultantka w zakresie wsparcia ucznia cudzoziemskiego WCIES, Ewa Borgosz, koordynatorka do spraw współpracy z rodzicami WCIES
08 grudnia Psychoteka - Oswoić ADHD – moje dziecko w szkole i w domu. Prowadząca: Beata Chrzanowska-Pietraszuk, Uniwersytet dla Rodziców
15 grudnia Rodzic na "6+" - Efektywne wspieranie dziecka w uczeniu się nie tylko w warunkach nauczania zdalnego. Prowadząca: Ewa Borgosz, koordynatorka do spraw współpracy z rodzicami WCIES
22 grudnia Rodzic 3.0 - Nadmierne, szkodliwe dla dzieci i młodzieży, korzystanie z internetu, smartfonów, uzależnienie od gier komputerowych - jak rozpoznać i przeciwdziałać. Prowadząca: Marta Witkowska, NASK

2021 rok

12 stycznia
Psychoteka - Taniec z nieznajomym – dziecko z Zespołem Aspergera w szkole i w domu. Prowadząca: Beata Chrzanowska-Pietraszuk, Uniwersytet dla Rodziców
02 lutego Psychoteka - Jak wspomagać dziecko z autyzmem w codziennym funkcjonowaniu? Katarzyna Cichocka-Segiet, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
09 lutego Psychoteka. Dieta a zachowanie, zaburzenia w odżywianiu.  
16 lutego Psychoteka. Rodzeństwo z ADHD. Prowadząca: Beata Chrzanowska-Pietraszuk, Uniwersytet dla Rodziców
23 lutego Rodzic na „6+” - Rodzicu "ogarnij się", czyli jak porozumieć się z nastolatkiem. Prowadząca: Joanna Szeluga, WCIES
02 marca Psychoteka - Jak pomóc dziecku opanować stres egzaminacyjny. Prowadząca: Justyna Zaremba, MOP
09 marca Rodzic 3.0 - Jak i po co tworzyć Domowe Zasady Ekranowe? Prowadzący: Łukasz Wojtasik, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
16 marca Psychoteka - Jak rozmawiać z dziećmi o seksualności? Prowadząca: Patrycja Wonatowska, seksuolożka, terapeutka, edukatorka seksualna
23 marca Rodzic na „6+” - Jak wspierać nastolatków w kwestii szkoły - nowe perspektywy. Prowadząca: Justyna Zaremba MOP
30 marca Psychoteka - Planowanie przyszłości edukacyjno – zawodowej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością (m.in. autyzm). Prowadzący: Leszek Bocheński, Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie
13 kwietnia Psychoteka - Przygotowanie dziecka do szkoły, gotowość dziecka, gotowość szkoły, gotowość rodzica. Prowadząca: Anna Kałuba-Korczak, Uniwersytet dla Rodziców
20 kwietnia Rodzic na „6+” - Wspieranie dziecka w wyborach szkoły – kompetencje czy zawody? Prowadząca: Ewa Borgosz, WCIES
27 kwietnia Rodzic na "6+" - Jak zadbać o oczy swoich dzieci? Wzrok w szkole - wyzwanie edukacji XXI wieku. Prowadzący: Mikołaj Markiewicz, Instytut Treningu Terapii i Widzenia
04 maja Rodzic 3.0 - Bezpieczny start – przedszkolaki i nowe technologie (dedykowane rodzicom dzieci w wieku przedszkolnym). Prowadzący: Łukasz Wojtasik, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
11 maja Psychoteka - Nastolatek a depresja. Prowadzący: Konrad Ambroziak, Poza Schematami
18 maja Rodzic na „6+” - Czy zdolne dziecko to uczeń wzorowy? Jak wspierać zdolne dziecko. Prowadząca: Anna Kałuba-Korczak, Uniwersytet dla Rodziców
25 maja Rodzic 3.0 - Jak chronić dzieci przed zagrożeniami w sieci (cyberprzemoc, pornografia). Prowadząca: Anna Borkowska, NASK
08 czerwca Niezbędnik aktywnego rodzica - W poszukiwaniu pomysłów na szkołę – promocja dobrych praktyk. Prowadząca: Ewa Borgosz, WCIES

Zapisy na rok szkolny 2020/2021

Na terenie Poradni odbywają się niezbędne wizyty diagnostyczne i terapeutyczne. Do placówki zapraszamy wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów infekcji mogących świadczyć o zakażeniu koronawirusem (podwyższona temperatura ciała, ból głowy i mięśni, ból gardła, kaszel, duszności i problemy z oddychaniem, uczucie wyczerpania, brak apetytu). Dotyczy to również domowników. 

Wizyty w Poradni możliwe są wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty.  

Przed wizytą prosimy o zapoznanie się z aktualnymi informacjami.

Zapisy prowadzi sekretariat. Harmonogram zapisów jest dostępny w zakładce Zapisy na diagnozę i terapię.

Informacje do zapoznania się przed wizytą w Poradni

Szanowni Państwo,

z uwagi na stan epidemii organizacja pracy Poradni w roku szkolnym 2019/2020 ulega zmianie.

Na terenie Poradni odbywają się niezbędne wizyty diagnostyczne i terapeutyczne. Do placówki zapraszamy wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów infekcji mogących świadczyć o zakażeniu koronawirusem (podwyższona temperatura ciała, ból głowy i mięśni, ból gardła, kaszel, duszności i problemy z oddychaniem, uczucie wyczerpania, brak apetytu). Dotyczy to również domowników. 

Wizyty w Poradni możliwe są wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty.  Zapisy prowadzi sekretariat. Harmonogram zapisów jest dostępny w zakładce Zapisy na diagnozę i terapię.

Wywiad z rodzicem/pełnoletnim uczniem, konsultacje, przekazywanie informacji oraz dokumentów, omówienie wyników badań – w miarę możliwości odbywają się w formie zdalnej.

W razie nagłego wystąpienia sytuacji trudnej do Państwa dyspozycji pozostaje też kontakt mailowy: wsparcie@ppp16.waw.pl.

 
Obowiązkiem wszystkich Klientów Poradni jest zapoznanie się i postępowanie według poniższej procedury:

 
Procedura postępowania dla dzieci i rodziców/opiekunów/pełnoletnich uczniów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16 w Warszawie w celu minimalizowania ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2
 
 1. Na terenie Poradni odbywają się wyłącznie niezbędne wizyty. Wywiad z rodzicem/pełnoletnim uczniem, konsultacje, przekazywanie informacji oraz dokumentów, omówienie wyników badań – odbywają się w formie zdalnej.
 2. Wizyty w Poradni odbywają się wyłącznie o umówionej godzinie.
 3. Dzień przed wizytą w Poradni psycholog kontaktuje się z rodzicem/opiekunem prawnym/pełnoletnim uczniem telefonicznie w celu potwierdzenia wizyty oraz przeprowadzenia wywiadu dotyczącego stanu zdrowia (zgodnie z pytaniami widniejącymi w Oświadczeniu - Załącznik 1).  W przypadku regularnych wizyt przekazanie informacji na temat stanu zdrowia może nastąpić w innej formie (sms, email).
 4. Rodzic/opiekun prawny wraz z dzieckiem lub pełnoletni uczeń zobowiązują się do przestrzegania w drodze do i z Poradni aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 5. Osoby odbywające wizytę w Poradni mają obowiązek stawić się na umówioną godzinę, nie wcześniej niż pięć minut przed czasem. W przypadku wcześniejszego przyjścia oczekują na zewnątrz.
 6. Dziecku może towarzyszyć tylko jeden rodzic/opiekun, bez dodatkowych członków rodziny.
 7. Dziecko jak i rodzic/opiekun, pełnoletni uczeń muszą być bezwzględnie zdrowi, osoby z objawami infekcji nie będą wpuszczane na teren Poradni.
 8. Na teren Poradni nie wnosi się zbędnych przedmiotów oraz jedzenia i picia.
 9. Zaleca się aby dziecko/uczeń pełnoletni posiadało własne przybory piśmiennicze (długopis, ołówek, ewentualnie kredki).
 10. Rodzic/opiekun/pełnoletni uczeń przebywają w Poradni w rękawiczkach oraz chronią usta i nos (np. maseczką). Obowiązek ten nie dotyczy:
 • osób, które mają trudności w oddychaniu, lub nie są zdolne do samodzielnego zakrywania ust i nosa;
 • osób, które nie są wstanie samodzielnie założyć środków ochrony.
 1. Zalecane jest, aby dzieci podczas pobytu w Poradni używały maseczki (jeśli nie ma przeciwskazań).
 2. Bezpośrednio po wejściu do budynku, w przedsionku Poradni należy zdezynfekować dłonie, (również w rękawiczkach).
 3. Rodzic/opiekun/pełnoletni uczeń wypełnia Oświadczenie (zgodnie z Załącznikiem 1).
 4. Po wypełnieniu oświadczenia zarówno dziecku, jak i rodzicowi/opiekunowi mierzona jest temperatura. W przypadku pomiaru 38°C lub wyżej, bądź nie wyrażenia zgody na przeprowadzenie pomiaru wizyta nie może się odbyć.
 5. W sytuacji gdy z uwagi na objawy mogące wskazać na zakażenie nie dochodzi do wizyty lub jest ona przerwana, zachodzi konieczność przekazania dyrektorowi szkoły wyniku badania ucznia z objawami chorobowymi przez lekarza.
 6. Jeśli nie ma przeciwskazań do przeprowadzenia badania rodzic/opiekun z dzieckiem lub pełnoletni uczeń wraz ze specjalistą kierują się do gabinetu.
 7. Rodzic/opiekun podczas badania dziecka oczekuje w wyznaczonym miejscu, powstrzymuje się od przemieszczania po Poradni i wychodzenia na zewnątrz.
 8. Rodzic/opiekun/pełnoletni uczeń powstrzymuje się od wizyt w sekretariacie Poradni – wszystkich istotnych informacji udziela specjalista.
 9. Wszystkie osoby przebywające w Poradni zobowiązane są do zachowania niezbędnej odległości 1,5-2 m i stosowania się do zasad bezpieczeństwa.
 10. Po skończonym badaniu rodzic/opiekun z dzieckiem/pełnoletni uczeń opuszczają teren Poradni. 
 11. Klienci Poradni chcący odebrać dokumenty, złożyć dokumenty, pobrać druki umawiają się telefonicznie na określoną godzinę lub przychodzą do siedziby Poradni i przywołują dzwonkiem pracownika sekretariatu, czekają na jego przyjście. Przypominamy, że wiele spraw można załatwić bez osobistej wizyty w Poradni.
 12. Bieżące informacje na temat oferty i funkcjonowania Poradni oraz kontaktu z sekretariatem i ze specjalistami znajdują się na stronie internetowej:  poradnia16@ppp16.waw.pl


 
Załącznik 1.
Imię i nazwisko dziecka:  
Imię i nazwisko opiekuna:  
Numer telefonu:  
Data wizyty w Poradni:  


 

 
 
OŚWIADCZENIE
 
Oświadczam, że
 • objawy infekcji dróg oddechowych (takie jak gorączka, kaszel, duszność/katar) nie występują u mnie, u mojego dziecka ani u innych domowników;
 • w okresie ostatnich 14 dni nikt z domowników nie miał kontaktu z osobą, u której podejrzewa się lub stwierdzono zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2;
 • nikt z domowników nie przebywa na kwarantannie ani nie pozostaje pod nadzorem epidemiologicznym;
 • zapoznałem się i akceptuję Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w PPP nr 16;
 • wyrażam zgodę na pomiar temperatury.
 
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego/pełnoletniego ucznia
……………………………………………..……………………
 
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
 
Administratorem danych osobowych (w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO) jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 16 z siedzibą przy ul. Siennickiej 40 w Warszawie

Dane osobowe klientów są zbierane w związku z działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą Administratora oraz przeciwdziałaniem, zwalczaniem, a w szczególności zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 są przetwarzana w celu : zapewnienia bezpieczeństwa klientom (podstawa prawna: wykonywanie zadania realizowanego w interesie publicznym – art. 6 ust. 1 lit. E RODO), ochrony interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego, ( Podstawa prawna art. 9 ust. 2 lit. i RODO ). Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji powyższych celów.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo złożyć wniosek o dostęp do swoich danych, ich sprostowanie, usunięcie, ograniczenie przetwarzania, złożenia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), a także prawo do sprzeciwu wobec wykorzystywania jej danych osobowych – na zasadach określonych w RODO.

Kontakt w sprawach ochrony danych osobowych: akorycka@dbfopld.waw.pl

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych w placówce można uzyskać na stronie internetowej https://ppp16.waw.pl/ lub tablicy informacyjnej w placówce.

 
Wypełnia specjalista:
Dziecko zakwalifikowane do badania TAK/NIE (zakreślić właściwe)
Czytelny podpis …………….…………………………………………………………….
 

Edukacja domowa a opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej

Drodzy Rodzice, 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

w roku szkolnym 2020/2021 w celu uzyskania zgody na nauczanie domowe nie jest potrzebna opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

 

Bezpieczny powrót do szkół - 10 zasad dla ucznia oraz wskazówki dla rodzica

Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.

Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r. (plik w formacie DOC, 124 KB)

 

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych podczas pracy zdalnej

Drodzy Rodzice i Opiekunowie, 

prosimy by zapoznać się z informacjami Inspektora Ochrony Danych Osobowych dotyczącymi bezpieczeństwa podczas różnych form zdalnego kontaktu (telefon, mail, wideokonferencje) z pracownikami Poradni. Informacje można znaleźć w pliku "Wskazówki dla rodziców" (plik w formacie PDF, 240 KB).

Wsparcie psychologiczne i psychodietetyczne w walce z obniżonym nastrojem - Obrona na 2 M

Obrona na DWA MÓZGI
wsparcie psychologiczne i psychodietetyczne w walce z obniżonym nastrojem
 
PIERWSZY MÓZG
Sytuacja, w której przyszło nam obecnie żyć wywołuje stres i zagubienie. W związku z utratą poczucia bezpieczeństwa możemy odczuwać niepokój, lęk, nasz nastrój może być obniżony. Mogą pojawić się zaburzenia snu lub apetytu. Możemy czuć się podenerwowani, szybciej tracić cierpliwość. Nasze ciało może czuć się zmęczone, możemy odczuwać bóle brzucha lub głowy. Powodem mogą być pewne schematy w myśleniu jak również zaburzenia rytmu dobowego.
 
DRUGI MÓZG
Nasz układ trawienny nie bez powodu nazywany jest DRUGIM MÓZGIEM. Komórki błony jelitowej wydzielają do 20 różnych hormonów. Jelita są największym magazynem SEROTONINY w naszym organizmie, przechowując ok 95% całych jej zasobów. SEROTONINA to hormon, który reguluje takie procesy życiowe jak SEN, NASTRÓJ i ogólne samopoczucie. Jest faktem, że odpowiednią dietą możemy skutecznie obniżyć siłę negatywnych reakcji naszego organizmu na stres.

Jeśli doświadczasz takich lub podobnych objawów i chciałabyś/chciałbyś to zmienić zapraszamy do udziału w programie wsparcia "Obrona na 2 M". Oferujemy wsparcie psychologa i psychodietetyka w drodze do lepszego samopoczucia.

Telefoniczne porady/konsultacje:

1.     Wywiad:
a. ocena stanu psychicznego
b. cena sposobu funkcjonowania i jego wpływu na samopoczucie
c. ocena kondycji układu trawiennego
d. ocena prawidłowości nawyków żywieniowych
e. ocena i korekta jadłospisów

2.     Wsparcie psychologiczne i psychodietetyczne w procesie wprowadzania zmian
 
Psycholog              Magdalena Krakowian-Rząca
                                tel. 691 469 405                          email: magdalena.krakowian@ppp16.waw.pl
Psychodietetyk     Mariusz Antonowicz
                                 tel. 790 384 222                          e-mail: mariusz.antonowicz@ppp16.waw.pl
 
 

Psychologiczne Centrum Wsparcia dla Rodziców i Uczniów

Szanowni Państwo,

specjaliści Poradni oprócz pomocy udzielanej w formie zdalnej (dyżury telefonicze, kontakt e-mailowy, przesyłanie materiałów do pracy, wsparcie terapeutyczne on-line) uczestniczą w działaniach Psychologicznego Centrum Wsparcia dla Rodziców i Uczniów powołanego przez miasto stołeczne Warszawa.

Psychologiczne Centrum Wsparcia dla Rodziców i Uczniów oferuje trzy filary pomocy:
 
 1. Wsparcie psychologiczne dla rodziców
Pomoc uruchamiają dwie specjalistyczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne: Uniwersytet dla Rodziców i Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii MOP.  Rodzic, dzwoniąc tam, otrzyma wskazówki/porady dotyczące postępowania z dziećmi, które znalazły się w nowej, nieznanej sobie sytuacji (brak zwykłych kontaktów z rówieśnikami, zabaw w przedszkolach, codziennej nauki w szkole, która zastąpiona została w sposób nagły nauką zdalną).

Od poniedziałku do piątku czynne są trzy numery telefonu dla rodziców:
-  510 205 050  (godz. 9.00-18.00)
-  519 047 372 (godz. 9.00-14.00) 
-  500 717 258 (godz. 14.00-18.00)  
 W sobotę i niedzielę 519 047 370 (godz. 10.00–16.00)
 
 1. Wsparcie dydaktyczne dla rodziców
Rodzice mogą liczyć na wskazówki merytoryczne i rady dotyczące edukacji zdalnej. Na pytania odpowiedzą nauczyciele poszczególnych przedmiotów (uwaga, nie będą rozwiązywać konkretnych zdań, tylko służyć radą, tłumaczyć).
Kontakt drogą mailową z Warszawskim Centrum Inicjatyw Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń: zapytajeksperta@wcies.edu.pl
 
 1. Wsparcie psychologiczne dla uczniów
Podczas dyżurów telefonicznych i online psycholodzy rozmawiają z uczniami nie tylko o sytuacjach i kłopotach szkolnych, ale przede wszystkim o lękach i stresach związanych z szerzącą się pandemią. Pomocą i wsparciem psychologicznym służą wszystkie dzielnicowe poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Dyżur w godzinach 9.00 – 19.00.

Specjaliści naszej Poradni w ramach działań Psychologicznego Centrum Wsparcia dla Rodziców i Uczniów dyżurują telefonicznie od poniedziałku do piątku:
w godzinach od 9:00 do 14:00 - telefon 782 366 668

w godzinach od 14:00 do 19:00:
                                                  poniedziałek, wtorek - telefon 516 290 296
                                                  środa, czwartek - telefon 532 670 052
                                                  piątek  - telefon 511 674 600

Można również skorzystać z pomocy specjalisty wysyłając e-maila na adres wsparcie@ppp16.waw.pl

 

Przydatne materiały i informacje

Zapraszamy do zapoznawania się z treściami przygotowanymi przez specjalistów Poradni oraz innymi informacjami, które mogą być przydatne dzieciom i rodzicom podczas czasu spędzanego teraz wspólnie w domu. Materiały, sukcesywnie uzupełniane można znaleźć tutaj:  Przydatne materiały i informacje.
Wszelkie prawa zastrzeżone 2020 / Deklaracja dostępności / Polityka prywatności
UWAGA! WAŻNY KOMUNIKAT! 
 
W związku z wprowadzeniem w naszym kraju stanu zagrożenia epidemicznego zmianie ulega organizacja pracy Poradni. 

W chwili obecnej nie jesteśmy w stanie zapewnić pełnego bezpieczeństwa Klientom i pracownikom Poradni (niedostępność środków dezynfekujących), dlatego wdrażamy inne formy pomocy i organizujemy pracę w sposób zdalny.

Wszystkie spotkania indywidualne oraz zajęcia grupowe zostają odwołane.  Z uwagi na dynamikę sytuacji w chwili obecnej nie wyznaczamy terminów kolejnych spotkań.

Nie przyjmujemy Klientów na terenie Poradni. W pilnych sprawach istnieje możliwość odebrania/złożenia dokumentów w punkcie
w przedsionku Poradni u dyżurującego pracownika.

Szczegółowe informacje na temat zasad funkcjonowania Poradni oraz możliwości i form kontaktu zostaną przekazane wkrótce - prosimy śledzić naszą stronę internetową.

Przepraszamy Państwa za utrudnienia - dla bezpieczeństwa nas wszystkich pozostańmy w kontakcie telefonicznym i mailowym. 


Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.   akceptuje  polityka prywatności