ul. Siennicka 40, 04-393 Warszawa
A+
A-

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

OPINIE O POTRZEBIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydawane są przez działające w Poradni Zespoły Orzekające, na zasadach jakie określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych (Dz.U. 2017r., poz.1743).
 
Zespoły Orzekające wydają opinie dla dzieci  uczęszczających do przedszkoli, szkół i ośrodków w rejonie działania Poradni. W przypadku dzieci i młodzieży nieuczęszczających do przedszkola, szkoły lub ośrodka orzeczenia wydają zespoły działające w Poradniach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania.


Opinie o wczesnym wspomaganiu rozwoju wydaje się dla dzieci z niepełnosprawnością. 


UWAGA! Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących wydaje Specjalistyczna Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna TOP (ul. Raszyńska 8/10 tel. 22 822 77 17).

 

W JAKI SPOSÓB MOŻNA UZYSKAĆ OPINIĘ O POTRZEBIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU?

  1. Zapisanie się na wizytę w Poradni do specjalisty opiekującego się placówką, do której uczęszcza dziecko.
  2. Jeśli dziecko było badane wcześniej w innej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej należy odpowiednio wcześniej  zwrócić się do tej placówki z prośbą o przeniesienie dokumentacji do Poradni nr 16 ze wskazaniem daty zaplanowanej wizyty.
  3. Konsultacja i badanie w Poradni. W zależności od rodzaju wydawanego orzeczenia/opinii konieczne może być odbycie kilku spotkań diagnostycznych z różnymi specjalistami. Jednocześnie rodzic kompletuje niezbędne do wydania orzeczenia dokumenty – zaświadczenie lekarskie, opinię z przedszkola, inne dokumenty istotne dla sprawy.
  4. Po zakończeniu badań następuje omówienie wyników,  złożenie wniosku do Zespołu Orzekającego oraz poinformowanie rodzica, kiedy odbędzie się posiedzenie Zespołu i rozpatrzenie wniosku
  5. Posiedzenie Zespołu Orzekającego i wydanie orzeczenia.

 Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydawane są w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku. 

Wszystkie niezbędne do uzyskania opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dokumenty można znaleźć tutaj:
www.ppp16.waw.pl/orzeczenia-i-opinie/potrzebne-dokumenty/

 

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA - TERAPIA W PORADNI

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka organizuje się dla dzieci, u których stwierdzono niepełnosprawność zgodnie z: Rozporządzeniem MEN z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. 2017 poz. 1635) i które posiadają Opinię o Potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.


Zgłoszenia przyjmowane są przed rozpoczęciem
 roku szkolnego, w trakcie roku szkolnego w miarę wolnych miejsc. Pierwszeństwo mają dzieci z rejonu działania Poradni nr 16.


Z zajęć zorganizowanych na podstawie opinii o potrzebie WWRD mogą korzystać dzieci do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej.


Rodzice / opiekunowie zobowiązują się do:

Zobowiązania Zespołu WWRD:

Organizacja zajęć:

Podpisując zgodę na udział w terapii WWRD rodzic/opiekun prawny akceptuje jednocześnie postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2020 / Deklaracja dostępności / Polityka prywatności
UWAGA! WAŻNY KOMUNIKAT! 
 
W związku z wprowadzeniem w naszym kraju stanu zagrożenia epidemicznego zmianie ulega organizacja pracy Poradni. 

W chwili obecnej nie jesteśmy w stanie zapewnić pełnego bezpieczeństwa Klientom i pracownikom Poradni (niedostępność środków dezynfekujących), dlatego wdrażamy inne formy pomocy i organizujemy pracę w sposób zdalny.

Wszystkie spotkania indywidualne oraz zajęcia grupowe zostają odwołane.  Z uwagi na dynamikę sytuacji w chwili obecnej nie wyznaczamy terminów kolejnych spotkań.

Nie przyjmujemy Klientów na terenie Poradni. W pilnych sprawach istnieje możliwość odebrania/złożenia dokumentów w punkcie
w przedsionku Poradni u dyżurującego pracownika.

Szczegółowe informacje na temat zasad funkcjonowania Poradni oraz możliwości i form kontaktu zostaną przekazane wkrótce - prosimy śledzić naszą stronę internetową.

Przepraszamy Państwa za utrudnienia - dla bezpieczeństwa nas wszystkich pozostańmy w kontakcie telefonicznym i mailowym. 


Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.   akceptuje  polityka prywatności