ul. Siennicka 40, 04-393 Warszawa
A+
A-

Aktualności

Czwartki wiedzy o zdrowiu psychicznym - w czasach pandemii

Czwartki wiedzy o zdrowiu psychicznym – w czasach pandemii
Program wsparcia nauczycieli pracujących z uczniami z zaburzeniami psychicznymi


Celem programu jest wsparcie nauczycieli pracujących z uczniami z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza tych nauczycieli,  którzy prowadzą zajęcia w ramach nauczania indywidualnego  i zindywidualizowanej ścieżki nauczania.  Wsparcie to będzie polegać na:
  • dostarczeniu nauczycielom wiedzy o zaburzeniach emocjonalnych i psychicznych oraz koniecznych dostosowań w procesie dydaktycznym
  • daniu możliwości omówienia indywidualnych trudności w pracy z uczniem, a także poznaniu problemów innych nauczycieli
  • wypracowywaniu indywidualnych rozwiązań.
Program  jest kontynuacją zajęć, które od zeszłego roku odbywały się w poradni. Jednakże zamiast wykładów, grupy wsparcia i indywidualnych spotkań o charakterze superwizyjnym, proponuję   wykład z dyskusją na platformie Zoom oraz  indywidualne konsultacje dla chętnych (po wcześniejszym umówieniu się),  prowadzone zdalne (Skype lub Zoom). Planowane wcześniej treści zostaną rozszerzone o zagadnienia aktualne w czasie epidemii i będą koncentrować się przede wszystkim na obecności i nieobecności uczniów w szkole –  najpierw w kontekście epidemii a potem odmowy chodzenia do szkoły.   Głównymi adresatami  programu tak jak wcześniej są  nauczyciele uczący  w ramach nauczania indywidualnego  i zindywidualizowanej ścieżki nauczania, w wykładach mogą uczestniczyć także inni nauczyciele, pedagodzy, jak również zainteresowani rodzice.  Zaproponowane w tej części tematy powinny być szczególnie interesujące dla nauczycieli, wychowawców i pedagogów, którzy wśród swoich wychowanków, mają uczniów odmawiających chodzenia do szkoły.

Wykłady

Celem wykładów jest rozszerzenie wiedzy słuchaczy o zaburzeniach emocjonalnych oraz zwiększenie kompetencji nauczycieli w kontaktach z uczniami, rodzicami, specjalistami, pokazanie możliwości wsparcia ucznia i odpowiedniego dostosowania wymagań szkolnych do jego potrzeb, przede wszystkim w czasie prowadzenia zajęć w ramach nauczania indywidualnego i zindywidualizowanej ścieżki nauczania.

Program wykładów
  1. 14 maja: Trudności psychiczne dzieci i młodzieży w czasach pandemii – kryzys, stres, lęk, zaburzenia adaptacyjne
  2. 21 maja: W oczekiwaniu na szczęśliwy powrót do szkoły – rozważania o trudności wracania do poprzednich obowiązków (wpływ długiej absencji szkolnej na późniejsze unikanie chodzenia do szkoły, lęk przed powrotem, okres adaptacji)
  3. 28 maja: Czy to zawsze fobia szkolna? Uczeń odmawiający chodzenia do szkoły (omówienie różnych rodzajów absencji, definicja odmowy chodzenia do szkoły, profilaktyka absencji szkolnych)
  4. 4 czerwca: Dlaczego on ciągle nie chodzi do szkoły? - przyczyny odmowy chodzenia do szkoły, mechanizmy podtrzymujące, pomoc)
  5. 18 czerwca: Szczęśliwy powrót. Praca z uczniem odmawiającym chodzenia do szkoły i powracającym do szkoły po dłuższej absencji. (omówienie warunków powrotu ucznia do szkoły po dłuższej absencji i/lub po okresie nauczania indywidualnego)
Wykłady będą odbywać się w czwartki w maju i czerwcu o godzinie 15.00 na platformie Zoom. Przewidywany czas trwania spotkania to około 1,5 godziny. Można uczestniczyć w całym cyklu lub tylko w wybranym spotkaniu. W jednym i drugim przypadku wymagane jest wcześniejsze mailowe zgłoszenie osobie prowadzącej (anna.steinhagen@ppp16.waw.pl), najpóźniej do dnia poprzedzającego wykład. Wykład odbędzie się, jeśli liczba osób zgłoszonych nie będzie mniejsza niż dziesięć.

Indywidualne konsultacje
Indywidualne konsultacje umożliwią omówienia różnych trudności w pracy z uczniem z zaburzeniami psychicznymi ze specjalistą psychologiem - psychoterapeutą. Celem spotkanie, będzie zrozumienie sytuacji i w miarę możliwości zastanowienie się nad strategiami postępowania. Rozmowa dotyczyć będzie problemu wniesionego przez nauczyciela ( z wyłączeniem zagadnień dotyczących metodyki nauczania danego przedmiotu). Przewidziany czas rozmowy to 60 minut. Umówienie terminu konsultacji odbywa się mailowo (anna.steinhagen@ppp16.waw.pl). Przy zgłoszeniu proszę o podanie tematu rozmowy. Konsultacja odbywa się z wykorzystaniem aplikacji Skype (możliwe są też inne rozwiązania – telefon, Zoom itp.).

dr Anna Magdalena Steinhagen

<< Wróć do poprzedniej strony

Wszelkie prawa zastrzeżone 2020 / Deklaracja dostępności / Polityka prywatności
UWAGA! WAŻNY KOMUNIKAT! 
 
W związku z wprowadzeniem w naszym kraju stanu zagrożenia epidemicznego zmianie ulega organizacja pracy Poradni. 

W chwili obecnej nie jesteśmy w stanie zapewnić pełnego bezpieczeństwa Klientom i pracownikom Poradni (niedostępność środków dezynfekujących), dlatego wdrażamy inne formy pomocy i organizujemy pracę w sposób zdalny.

Wszystkie spotkania indywidualne oraz zajęcia grupowe zostają odwołane.  Z uwagi na dynamikę sytuacji w chwili obecnej nie wyznaczamy terminów kolejnych spotkań.

Nie przyjmujemy Klientów na terenie Poradni. W pilnych sprawach istnieje możliwość odebrania/złożenia dokumentów w punkcie
w przedsionku Poradni u dyżurującego pracownika.

Szczegółowe informacje na temat zasad funkcjonowania Poradni oraz możliwości i form kontaktu zostaną przekazane wkrótce - prosimy śledzić naszą stronę internetową.

Przepraszamy Państwa za utrudnienia - dla bezpieczeństwa nas wszystkich pozostańmy w kontakcie telefonicznym i mailowym. 


Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.   akceptuje  polityka prywatności