ul. Siennicka 40, 04-393 Warszawa
A+
A-
Wspierajmy się warsztat

WSPIERAJMY SIĘ - JAK ZADBAĆ O SIEBIE, RODZINĘ, PRACĘ W CZASIE PANDEMII

Tematem spotkania będzie przyjrzenie się organizacji pracy w domu w czasie trwania pandemii.
Zaproponujemy Państwu możliwe rozwiązania usprawniające  rytm domowy, z uwzględnieniem potrzeb wszystkich członków rodziny.
Porozmawiamy o tym, czy możliwe jest być jednocześnie pracownikiem
i rodzicem oraz czy będąc w domu potrzebujemy odpoczynku i chwili dla siebie.
Spotkanie skierowane jest do rodziców młodszych dzieci (0-6 lat).
Odbędzie się na platformie Zoom, w podanych niżej terminach.
Starając się uwzględnić różne potrzeby proponujemy Państwu dwie grupy – poranną i popołudniową.
 
I grupa 19.05 (wtorek) godz. 10.00    (zapisy do 17.05.2020r.)
II grupa 26.05 (wtorek) godz.: 18.00  (zapisy do 25.05.2020r)
 
czas trwania spotkania przewidziany jest na ok. 1,5 h
 
Prowadzące: Anna Roguska, Marta Bogusławska-Michniak
 
Liczba miejsc ograniczona  do 8 osób.
Osoby zainteresowane spotkaniem prosimy o kontakt mailowy:
marta.boguslawska-michniak@ppp16.waw.pl

 

KRYZYS PSYCHOLOGICZNY. JAK ROZPOZNAWAĆ NIEPOKOJĄCE ZACHOWANIA DZIECKA, JAK REAGOWAĆ? WARSZTATY DLA RODZICÓW.

Zapraszamy na warsztaty składające się z czterech spotkań, podczas których zaprezentujemy wiedzę dotyczącą psychologicznego stanu kryzysu u młodzieży (powyżej 13 r.ż.). Przekażemy informacje dotyczącą tego, jak rozpoznawać niepokojące objawy i jak na nie reagować. Dowiecie się Państwo, jakie zachowania powinny  niepokoić, co zrobić aby poradzić sobie z niepożądanymi zachowaniami oraz gdzie szukać pomocy w sytuacji COVID19.
 
Terminy spotkań:
2.06, 9.06, 16.06, 23.06.2020 – wtorki, godz: 16.30 -18.00

Prowadzące: Marta Bogusławska Michniak, Anna Pliszka.
 
Spotkania będą odbywać się na platformie online. Wszystkie szczegółowe informacje będziemy przesyłać na bieżąco do osób zainteresowanych, które zgłoszą swoją chęć uczestniczenia w warsztatach.
Osoby zainteresowane spotkaniami prosimy o pytania i zapisy na adres mailowy do 01.06: marta.boguslawska-michniak@ppp16.waw.pl  lub anna.pliszka@ppp16.waw.pl
 
Liczba miejsc ograniczona do 8 osób.

 
 

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH "JA WŚRÓD INNYCH"

Program skierowany do dzieci 5-6 letnich, majacy na celu:  kształtowanie umiejętności społecznych, rozwijanie umiejętności zgodnego funkcjonowania w zabawie, nauke radzenia sobie z emocjami, usprawnianie  funkcjonowania w sytuacji zadaniowej.

Zajęcia zdalne obejmować będą 4 bloki tematyczne:
1) Zasady i zachowanie w miejscach publicznych- zabawy online – 30.04.2020
2) Emocje- prezentacja multimedialna z zadaniami - 07.05.2020
3) Sposoby na złość- prezentacja multimedialna z zadaniami – 14.05.2020
4) Pierwszy dzień w szkole- relacje rówieśnicze- prezentacja multimedialna z zadaniami- 21.05.2020

Prowadzące: Katarzyna Czupryna, Aleksandra Kijuk

Materiały do pracy dla dzieci wysyłane rodzicom, konsultacje telefonicznych i mailowe prowadzących z rodzicami uczestników.

 

JAK TO POWIEDZIEĆ? WARSZTATY ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE JĘZYKOWE DLA UCZNIÓW KLAS I-III

Warsztaty skierowane są do dzieci, u których występują problemy
w komunikowaniu się z innymi osobami, wynikające z trudności
w rozumieniu mowy lub jej produkcji.

Warsztaty odbędą się 20 maja, 03 czerwca i 17 czerwca 2020 roku.
Wszystkie spotkania odbywają się zdalnie.
 
Prowadzące: Małgorzata Księżycka, Beata Moskała

Warsztaty Jak to powiedzieć
 
Terapia ręki - zajęcia online

TERAPIA RĘKI - SPOTKANIA ON-LINE

Spotkania on-line dla dzieci sześcioletnich uczestniczących w zajęciach z terapii ręki, podczas których wspólnie z prowadzącymi uczestnicy:
nauczą się jak ćwiczyć rękę, dłonie, paluszki;
stworzą wspólnie ciekawe, kreatywne prace;
porozmawiają, o czym należy pamiętać podczas rysowania i pisania.
Po każdym spotkaniu uczestnicy otrzymają instruktażowy film.

Terminy: 25.05.2020r., 01.06.2020r., 08.06.2020r.
Godz. 11:00-11:30
Prowadzące: Katarzyna Kulpa-Kielar, Anna Roguska

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa na adres mailowy: katarzyna.kielar@ppp16.waw.pl  do 22.05.2020r.

 

JAK WSPIERAĆ ROZWÓJ MOWY MAŁEGO DZIECKA?

Jak wspierać rozwój mowy małego dziecka plakat

 
 

ZAJĘCIA OGÓLNOROZWOJOWE "SPRAWNE RĄCZKI"

Program zajęć terapeutycznych jest formą pomocy pedagogicznej adresowaną do dzieci z najstarszych grup przedszkolnych z następującymi trudnościami rozwojowymi:

 • trudności w wykonywaniu czynności ruchowych (np. niezręczność, męczliwość,słaba koordynacja ruchowa lub jej brak,łatwość tracenia równowagi);
 • zaburzenia lateralizacji;
 • obniżona sprawność grafomotoryczna.

Zajęcia realizowane zdalnie - rodzic uczestnika otrzymuje materiały edukacyjne (czytelny opis ćwiczeń wraz z instrukcją obrazkową z wykorzystaniem komunikacji wspomagającej, karty pracy z propozycjami zabaw grafomotorycznych). Postępy uczestników omawiane z prowadzącymi podczas indywidualnych konsultacji.

Prowadzące: Anna Knypińska, Aleksandra Bałdyga

 

DZIECIĘCA ZŁOŚĆ - JAK SOBIE Z NIĄ RADZIĆ W CZASIE EPIDEMII?

Warsztaty on-line. Poruszana tematyka:

 • Rola emocji w rozwoju dziecka
 • Problematyka złości (teoria i praktyka)
 • Problematyka złości w czasie epidemii (przyczyny, rozwiązania)
 • Sposoby konstruktywnego radzenia sobie ze złością

Robimy nabór do nowej grupy!
Termin spotkania: Wykład odbędzie się, jeśli zgłosi się min 6 osób, w godzinach popołudniowych (17-19).

Prowadzące: Agnieszka Gratkiewicz, Anna Gutenberg – Piela

Szkolenie jest przeznaczone dla rodziców dzieci w klasach I-VI. Osoby zainteresowane spotkaniem prosimy o kontakt mailowy: agnieszka.gratkiewicz@ppp16.waw.pl, anna.gutenberg-piela@ppp16.waw.pl

Dziecięca złość warsztat
 

WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH DLA RODZICÓW

Podczas warsztatów rodzice poznają techniki, które ułatwią codzienne życie rodzinne i pomogą zrozumieć dziecko.                                                                     
Uczestnicy szkolenia:

 • poznają skuteczne sposoby zachęcania swoich dzieci do współpracy;
 • nauczą się wyznaczania granic, określania zasad i egzekwowania wymagań;
 • poznają sześć kroków „metody bez porażek” do rozwiązywania problemów domowych;
 • dowiedzą się, jak uwolnić dzieci od grania narzuconych im w domu i szkole ról;
 • nauczą się pomocnych metod zachęcania dzieci do samodzielności.

Terminy i tematy zajęć:
27.04.2020   „Jak zachęcić dziecko do współpracy”
04.05.2020   „Granice i zasady w wychowaniu”
                       „Rozwiązywanie konfliktów”
11.05.2020  „Wspieranie procesu usamodzielniania dziecka”
                      „Kary i nagrody w wychowaniu”
18.05.2020  „Uwalnianie dzieci od grania ról”

Prowadząca: Lidia Zienkiewicz

 
Moje dziecko się złości

MOJE DZIECKO SIĘ ZŁOŚCI

Warsztat jest przeznaczony dla rodziców, którym trudno radzić sobie z trudnymi emocjami u ich dzieci.

Podczas warsztatu będziemy omawiać:
- Jak rozumieć złość  dziecka. Co się pod nią kryje i czemu służy.
- Jak reagować. Co pomaga dzieciom wrócić do równowagi emocjonalnej.
- Jak radzić sobie z własnymi uczuciami jako rodzic.
- Jak zadbać o siebie i dziecko, kiedy to ‘mały’ i ‘duży’ czuje złość.
 
Warsztat będzie prowadzony on-line,  w formie 2 spotkań po 1,5 -2 h. Kilka dni przed warsztatem uczestnicy dostaną na maila link do zalogowania się w dniu warsztatu.
Czas realizacji:  15, 16 czerwiec 2020.

Prowadzące: Agnieszka Niedzielska, Joanna Komorowska.

Zgłoszenia:  Tel.(0-22) 610-21-32.

 

ZAJĘCIA OGÓLNOROZWOJOWE "STYMULACJA PSYCHORUCHOWA"

Zajęcia skierowane są do dzieci manifestujących trudności w zakresie:

 • czynności ruchowych: niezręczność, męczliwość, słaba koordynacja ruchowa lub jej brak, łatwość tracenia równowagi;
 • rozwoju mowy;
 • znajomości schematu ciała o i wynikającego stąd braku orientacji w przestrzeni i czasie;
 • poczucia pewności siebie;
 • lateralizacji;
 • technik szkolnych (niechęć do rysowania,mylenie kolorów i kształtów).

Zajęcia realizowane zdalnie - rodzic uczestnika otrzymuje materiały edukacyjne (instrukcje ćwiczeń uzupełnione o komunikację wspomagającą zawierającą materiał obrazkowy (PCS-y) oraz link do instruktażowych filmów dotyczących określonej aktywności ruchowej). Postępy uczestników omawiane z prowadzącymi podczas indywidualnych konsultacji.

Prowadząca: Anna Knypińska

 

CZWARTKI WIEDZY O ZDROWIU PSYCHICZNYM

Celem programu jest wsparcie nauczycieli pracujących z uczniami z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza tych nauczycieli,  którzy prowadzą zajęcia w ramach nauczania indywidualnego  i zindywidualizowanej ścieżki nauczania.  Adresatami  programu są także także inni nauczyciele, pedagodzy, jak również zainteresowani rodzice. W ramach programu organizowane są wykłady oraz indywidualne konsultacje. 

Prowadząca: Anna Steinhagen.

 

Wykłady

Celem  wykładów jest rozszerzenie wiedzy słuchaczy o zaburzeniach emocjonalnych oraz  zwiększenie kompetencji nauczycieli w kontaktach z uczniami,  rodzicami, specjalistami, pokazanie możliwości wsparcia ucznia i odpowiedniego dostosowania wymagań szkolnych  do jego potrzeb, przede wszystkim w czasie prowadzenia zajęć w ramach nauczania  indywidualnego i  zindywidualizowanej ścieżki nauczania.
 
Program  wykładów:
 1.  14 maja Trudności  psychiczne dzieci i młodzieży w czasach pandemii – kryzys, stres, lęk,  zaburzenia adaptacyjne
 2. 21 maja W oczekiwaniu na  szczęśliwy powrót do szkoły –  rozważania o trudności wracania do poprzednich obowiązków (wpływ długiej absencji szkolnej na późniejsze unikanie chodzenia do szkoły,  lęk przed powrotem, okres adaptacji)
 3. 28 maja Czy to  zawsze  fobia szkolna?  Uczeń odmawiający chodzenia do szkoły (omówienie różnych rodzajów absencji, definicja odmowy chodzenia do szkoły,  profilaktyka absencji szkolnych)
 4. 4  czerwca: Dlaczego on ciągle nie chodzi do szkoły? - przyczyny odmowy chodzenia do szkoły, mechanizmy podtrzymujące, pomoc)
 5. 18 czerwca: Szczęśliwy powrót. Praca z uczniem odmawiającym chodzenia do szkoły i powracającym do szkoły po dłuższej absencji.  (omówienie warunków powrotu ucznia  do szkoły po dłuższej absencji i/lub po okresie nauczania indywidualnego)

Wykłady będą odbywać się w  czwartki w maju i czerwcu o  godzinie 15.00 na platformie Zoom.  Przewidywany czas trwania spotkania to  około 1,5 godziny.  Można uczestniczyć w całym cyklu lub tylko w  wybranym spotkaniu. W jednym i drugim przypadku wymagane jest wcześniejsze mailowe zgłoszenie osobie prowadzącej (anna.steinhagen@ppp16.waw.pl), najpóźniej do dnia poprzedzającego wykład.  Wykład odbędzie się, jeśli liczba osób zgłoszonych nie będzie mniejsza niż dziesięć.

 Indywidualne konsultacje
 
Indywidualne konsultacje umożliwią omówienia różnych  trudności w pracy z uczniem z  zaburzeniami psychicznymi ze specjalistą psychologiem - psychoterapeutą. Celem spotkanie, będzie zrozumienie sytuacji i w miarę możliwości zastanowienie się nad strategiami postępowania.  Rozmowa dotyczyć będzie problemu wniesionego przez nauczyciela ( z wyłączeniem zagadnień dotyczących metodyki nauczania danego przedmiotu).  Przewidziany czas rozmowy to 60 minut. Umówienie terminu konsultacji odbywa się mailowo (
anna.steinhagen@ppp16.waw.pl). Przy zgłoszeniu proszę o podanie tematu rozmowy.  Konsultacja odbywa się z wykorzystaniem aplikacji Skype (możliwe są też inne rozwiązania – telefon, Zoom itp.).  

 

ZOOMiTERAPIA

Plakat ZOOMiTERAPIA

 

 

ZOOM KROK PO KROKU

Szkolenie skierowane do wszystkich nauczycieli chętnych do zapoznania się z aplikacją Zoom. Przedstawienie krok po kroku najważniejszych funkcji aplikacji, które umożliwiają wykorzystywanie programu w codziennej pracy zdalnej z dziećmi.


Szkolenie odbędzie się w dniu 19.05.2020, w dwóch grupach:
grupa I 9:00-11:00
grupa II 12:00-14:00. 


Zapisy: beata.bogdanska@ppp16.waw.pl  (prosimy o podanie imienia, nazwiska, placówki, telefonu kontaktowego oraz wybranej godziny).


Szanowni Państwo, niestety nie ma już miejsc na szkolenie w żadnej z grup, w związku z tym nie przyjmujemy więcej zgłoszeń. 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2020 / Deklaracja dostępności / Polityka prywatności
UWAGA! WAŻNY KOMUNIKAT! 
 
W związku z wprowadzeniem w naszym kraju stanu zagrożenia epidemicznego zmianie ulega organizacja pracy Poradni. 

W chwili obecnej nie jesteśmy w stanie zapewnić pełnego bezpieczeństwa Klientom i pracownikom Poradni (niedostępność środków dezynfekujących), dlatego wdrażamy inne formy pomocy i organizujemy pracę w sposób zdalny.

Wszystkie spotkania indywidualne oraz zajęcia grupowe zostają odwołane.  Z uwagi na dynamikę sytuacji w chwili obecnej nie wyznaczamy terminów kolejnych spotkań.

Nie przyjmujemy Klientów na terenie Poradni. W pilnych sprawach istnieje możliwość odebrania/złożenia dokumentów w punkcie
w przedsionku Poradni u dyżurującego pracownika.

Szczegółowe informacje na temat zasad funkcjonowania Poradni oraz możliwości i form kontaktu zostaną przekazane wkrótce - prosimy śledzić naszą stronę internetową.

Przepraszamy Państwa za utrudnienia - dla bezpieczeństwa nas wszystkich pozostańmy w kontakcie telefonicznym i mailowym. 


Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.   akceptuje  polityka prywatności